Přeskočit na obsah

Start očkování u praktiků

Aktuálně je připraveno očkovat přes 4 000, tedy čtyři pětiny praktických lékařů v ČR, a to i za cenu komplikací, kterých je stále řada. Praktici ale věří, že od dubna, kdy by systém očkování a distribuce očkovacích látek měla fungovat plynule a bez problémů, bude očkovat každý praktický lékař.

Jak uvedl doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, očkování je rozhodnutí každého a je založeno mimo jiné na základě komunikace s lékařem. Zde tedy praktici hrají zásadní roli, protože právě oni nejlépe znají zdravotní stav svých pacientů a umí nejlépe a nejspravedlivěji vyhodnotit, kteří pacienti zasluhují v očkování přednost.

„Ordinace PL představují již vybudovanou infrastrukturu pro bezpečné očkování v přátelském prostředí. Jsme také dostupní v místech kde lidé bydlí a pracují, což je důležité zejména při současném omezení pohybu,“ uvedl doc. Seifert s tím, že pro očkování v ordinacích PL nejsou zapotřebí nové investice, strategické plány ani politické konsenzy. Stačí jen vakcíny do ordinací dopravit. O výhodnosti této cesty očkování hovoří i fakt, že během podzimu 2020 naočkovali PL za šest týdnů, bez většího zájmu médií, na 900 000 lidí proti chřipce. Argumentem pro je i fakt, že pacienti jsou na očkování v ordinaci PL zvyklí a většina jich podle doc. Seiferta tuto cestu také preferuje. „Neznám lékaře, který by nechtěl očkovat. Někteří z nás již dokonce očkují. Je to v krajích, kde tuto cestu umožnili krajští politici,“ dodal.

 

Změny na poslední chvíli práci komplikují

Dosud byli PL odkázáni na to, co jim umožnily kraje a jak byli krajští hejtmani této variantě nakloněni a ochotni se podělit o vakcíny, které směřovaly do očkovacích center. Od 1. března bude do ordinací vakcíny distribuovat dohodnutý distributor. Původně měly být vakcíny zaváženy PL na základě jejich objednávky bez nutnosti toho, aby praktik pacienty registroval v centrálním systému. Vzhledem k nedostatku vakcín ale na poslední chvíli došlo hned ke třem změnám:

  1. Vakcíny AstraZeneca nejsou aktuálně vyhrazeny pouze PL, jak bylo původně zamýšleno, ale část jich končí rovnou v krajích.
  2. Distributor bude počet vakcín pro PL nejprve konzultovat s krajským koordinátorem očkování, který má právo si stáhnout vakcíny, které potřebuje pro centra.
  3. PL musí pacienty, s nimiž se dohodne o očkování v ordinaci, registrovat v centrálním systému ISIN, který však zatím není plně funkční.

Tyto změny jsou komplikací, aby mohlo očkování probíhat bez problémů a rychle. „Jsou kraje, které deklarují, že PL dají všechny vakcíny AstraZeneca, ale jsou kraje, které většinu této vakcíny chtějí použít pro svá očkovací centra a s praktickými lékaři příliš nepočítají,“ uvedl MUDr. Petr Šonka praktický lékař, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

Od 1. 3. začali PL registrovat všechny pacienty, kteří je buď kontaktovali, nebo které lékaři kontaktovali sami. Distribuční systém ale dovoluje lékaři dodat minimálně 100 dávek (obsah jednoho balení, které nelze dělit), proto budou nejprve zásobovány ordinace s největším počtem registrovaných, aby byla jistota, že jsou na očkování lékaři připraveni a vakcíny budou rychle naočkovány.

Vakcínu tedy nebudou mít všichni najednou a někteří se k ní možná dostanou až koncem března. V situaci, kdy je co nejrychleji potřeba naočkovat rizikovou populaci proto PL žádají, aby bylo každému registrovanému PL distribuováno alespoň 100 dávek vakcíny pro naočkování těch nejrizikovějších pacientů. „Během týdne, dvou týdnů jsme schopni těchto sto lidí každý naočkovat. Myslíme si, že by to bylo efektivní a dokázalo by to snížit tlak na zdravotní systém, protože jsme schopni vybrat právě pacienty rizikové, kteří pokud onemocní COVID-19, mohou skončit na lůžkách intenzivní péče,“ říká MUDr. Šonka. Situace by měla být snadnější a rychlejší od dubna, kde by měly přicházet vakcíny dalších značek, jichž by měl být již dostatek.

Jak MUDr. Šonka vysvětlil, pacient by si měl na začátku rozmyslet, zda se bude chtít očkovat v očkovacím centru nebo svým PL. Pokud se registruje v centrálním registračním systému, bude směřovat do očkovacího centra a nemůže se již přihlásit ke svému PL. Mnohem snazší je opačný postup, tedy když se někdo rozhodne, že bude očkován u PL. Ten se, pokud si to rozmyslí, může snadno kdykoli zaregistrovat k očkování v centru. První vakcíny AstraZeneca by měly dorazit tento týden, koncem týdne by tedy měli být první lékaři informováni o termínech distribuce.

Jak uvedl i MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, nesporně je výhodné, může-li se pacient nechat naočkovat v místě, kde žije a kam pravidelně chodí a nemusí dojíždět do velkých center, kde se setká s mnoha lidmi. „Navíc může dojít k paradoxní situaci, kdy PL bývají vyzýváni, aby chodili očkovat do očkovacích center, což si myslíme, že je nesmysl. PL má být přítomen ve své ordinaci pro svého pacienta, včetně očkování,“ uvedl a tím, že tento systém i podstatně levnější a negeneruje téměř žádné náklady navíc. „Deset pacientů denně zvládne každá praxe při své běžné práci. Problém jsou však neustále se měnící nová nařízení, která jsou obecná a nejednoznačná a PL je často musí pacientům vysvětlovat. Přes všechny problémy jsme ale připraveni očkovat,“ dodává.

 

Neprávem zpochybňovaná vakcína AstraZeneca

Podle nezávislých dat z Oxfordské univerzity se ukazuje, že symptomatický COVID-19 po očkování vakcínou AstraZeneca (ChAdOx1 AZ), která obsahuje 5x1010 virových částic v jedné dávce, mělo z téměř 9 000 sledovaných 84 pacientů (vs. 248 v kontrolní skupině). „Ještě více je účinnost vakcíny zřejmá u hospitalizace, kde z očkovaných osob v den 0-10 po vakcinaci byly hospitalizovány dvě osoby jen s lehkým průběhem COVID-19, zatímco v kontrolní skupině bylo hospitalizováno 22 lidí, z nichž tři s těžkým průběhem. Tři týdny po očkování nebyla v očkované skupině ani jedna hospitalizace, zatímco ve druhé skupině bylo hospitalizováno 15 pacientů,“ vysvětlil MUDr. Mucha s tím, že určitě stojí za to očkovat a určitě je třeba očkovat i starší populaci vakcínou AstraZeneca. To podporují i data o nežádoucích účincích této vakcíny, kde závažný NÚ mělo 0,9 procent pacientů (vs, 1,1 % v kontrolní skupině). Nejčastější byly infekční komplikace (0,2 % vs. 0,3 %). Sedm osob zemřelo, avšak bez spojitosti s vakcinací – dvě ve skupině očkovaných proti COVID-19, pět v kontrolní skupině.

„Závěr vědců u Oxfordské univerzity je, že pokud někdo nedoporučuje tuto vakcínu, ohrožuje života seniorů, a tím je v rozporu s lékařskou etikou,“ shrnul MUDr. Mucha.

 

Nejčastější dotazy:

  • Mohou PL registrovat i pacienty mladší 70 let?

Ano, mohou očkovat pacienty mladší 70, kteří trpí závažným chronickým onemocněním (např. onkologická, kardiovaskulární diagnóza atd.) MZ ČR připravilo upřesněný seznam diagnóz, který bude PL rozeslán. Každý lékař na základě tohoto seznamu rozhodne, který pacient může být očkován přednostně.

  • Jsou PL opravdu na očkování připraveni, mají dostatek potřebného materiálu, např. jehel?

MUDr. Šonka: Deklarujeme, že jsme připraveni očkovat svoje pacienty i za poměrně komplikovaných podmínek, které v tuto dobu jsou. Od září upozorňujeme na to, že všichni PL nemají očkovací materiál, kterého je na trhu nedostatek. Opakovaně nám bylo přislíbeno, že ve chvíli, kdy dorazí vakcíny, dostaneme i další potřebný očkovací materiál, např. stříkačky. Role státu v tomto případě je pomoci nám s očkováním. Státní správa by měla vytvořit podmínky, abychom mohli dělat svoji práci a měla by se spoléhat na stávající síť zdravotnických zařízení, která zde máme, tedy praktiky. Kraje vnímají svoji roli v tom, že budou zřizovat stále nová a nová očkovací centra a nás vnímají jako komplikaci, jako něco, co se jim do jejich systému vlamuje...

  • Jak se mohou pacienti u PL registrovat?

PL mají na svých webových stránkách formulář, kde se lze zaregistrovat, objednávat se je možné i telefonicky, prostřednictvím mailu nebo SMS. Někteří PL budou své pacienty kontaktovat. „Nečekejte ale, že se vám ozve váš PL, pokud můžete, projevte svůj zájem sami a udělejte to způsobem, na který jste ve své ordinaci zvyklí,“ vyzývají praktici.

  • Budou PL moci očkovat i neregistrované pacienty?

Ano, avšak nyní to registrační systém ještě neumožňuje. Nicméně bylo řečeno, že do budoucna tato možnost bude. Zájmem PL není se přetahovat s očkovacími centry, ale naočkovat pacienty, které mají v péči, případně jejich rodinné příslušníky tam, kde to dává smysl.

  • Může si pacient zvolit, kterou vakcínou chce být očkován?

V tuto chvíli je volba velmi omezená. Pokud pacient konkrétní nabídnutou vakcínu odmítne, bude znovu zařazen do pořadníku. Možnost volit vakcínu bude nejspíš v létě, kdy bude dostatek očkovacích látek od více společností. Informace v médiích jsou k některým očkovacím látkám jsou v tuto chvíli neobjektivní a nespravedlivé. O účinnosti a NÚ budou seriózní data nejdříve za rok, kdy bude možné zpětně vyhodnotit, která z nich vykazuje lepší výsledky.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené