Přeskočit na obsah

Statiny snižují riziko recidivy intracerebrálního krvácení a úmrtnost ze všech příčin

paliativa
Foto: shutterstock.com

Nová studie zkoumala vztah mezi různými způsoby léčby statiny a opětovnou hospitalizací a úmrtím po první diagnóze intracerebrálního krvácení. Čínští autoři použili databázi, která anonymně registruje klinické, demografické a lékové a další údaje od 90 procent populace. Hlavními výsledky jsou, že léčba statiny po prvním ICK byla spojena s 43% snížením rizika opětovného přijetí do nemocnice pro ICK a 44% snížením úmrtnosti ze všech příčin ve srovnání s uživateli bez statinů, zejména při léčbě nízkou/střední intenzitou a časném zahájení léčby statiny po ICK. Bylo zjištěno 51% snížení rizika recidivy při zahájení léčby statiny do 30 dnů od stanovení diagnózy. Statiny vysoké intenzity snižovaly riziko úmrtí ze všech příčin, ale nesnižovaly riziko ICK.

Adherence k rosuvastatinu byla spojena s 53% snížením rizika recidivy ICK ve srovnání s atorvastatinem. U pacientů s anamnézou užívání statinů před ICK bylo vysazení statinů po ICK spojeno s podstatně zvýšeným rizikem recidivy ICK a úmrtí.

Zdroj: Yang R, Wu J, Yu H, et al. Effect of statin therapy patterns on readmission and mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Thromb Thrombolysis. 2023 Sep 18. doi: 10.1007/s11239‑023‑02870‑2. Online ahead of print.

Sdílejte článek

Doporučené