Přeskočit na obsah

Sterilizace respirátorů parou

Práce expertů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prokazuje, že při správném postupu respirátor třídy FFP3 lze pětkrát sterilizovat parou v mikrovlnné troubě, aniž by jeho účinnost klesla na úroveň FFP2. Práci nyní připravují k publikaci v recenzovaném časopise. Kromě rešerše dostupné odborné literatury autoři provedli i vlastní výzkum. Experimentálně ověřili fyzickou integritu vláken po sterilizaci, která v literatuře chyběla. Zjistili, že na rozdíl od napařování nad žehličkou (dojde ke spečení) mikrovlnná trouba filtru zásadně neubližuje. Ověřovali také elektrostatický náboj na filtrační vrstvě. Vrstva se nevybila na rozdíl od stavu, kdy se filtr sterilizuje v roztoku ethanolu.

„Sterilizaci respirátorů provádějte pouze na vlastní zodpovědnost, je určený pouze pro nouzové případy akutního nedostatku ochranných pomůcek. Výrobcem garantovaná filtrační efektivita s opakovaným použitím respirátoru klesá,“ upozorňuje jeden z autorů práce RNDr. Ivan Řehoř z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT. Na téma sterilizace jednorázových respirátorů jej přivedla jeho manželka. „„Pracuje na ARO v nemocnici a měli na celé oddělení jen 19 FFP3 respirátorů, takže ji napadlo, zda by je nešlo nějak sterilizovat a používat opakovaně. Já jsem prošel dostupnou recenzovanou literaturu, a zjistil, že sterilizace pomocí vodní páry na virové částice funguje,“ doplňuje Řehoř.

 

 

Sterilizace parou v mikrovlnné troubě

  • Do plastové misky nalijete 50 ml vody, položíte na ni plastovou mřížku a navrch uložíte použitý respirátor.
  • Čas podle výkonu mikrovlnné trouby – 1100+ W = 90 sekund, 800 – 1000 W = 180 sekund a 500 – 700 W = 300 sekund.
  • Během sterilizačního procesu by se měla odpařit zhruba polovina objemu vody. Pokud se odpaří méně, produkce páry nebyla dostatečná, a ani sterilizace tak nebyla dostatečná – v tom případě je třeba prodloužit čas.
  • Jakmile se vše podaří, je třeba na respirátoru označit fixou ukončený sterilizační cyklus (kvůli přehledu, kolik cyklů už jste realizovali).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené