Přeskočit na obsah

Stránky o nefrologii pro všechny lékaře

Příspěvek čtenářky Medical Tribune

V populaci je kolem 10% lidí, kteří mají nějak nemocné ledviny, velké procento o tom ale neví. Asi 5% populace má středně závažnou nebo závažnou ledvinnou nedostatečnost.

Vzhledem k počtu nefrologů a organizaci péče nemohou zdaleka všichni tito nemocní být v péči nefrologa a jsou ošetřováni internisty, diabetology, kardiology, urology a praktickými lékaři.

Stránka www. nefrologie.eu se proto snaží těmto specialistům pomoci při léčbě pacientů s onemocněním ledvin. Z vlastní zkušenosti autorky však i nemocní léčení nefrologem z informací na těchto stránkách profitují a informace poskytnuté touto cestou šetří "čas i nervy" lékaře.

Stránky vznikly v roce 2006 a jsou neustále doplňovány. Výhradní autorkou textů je MUDr. Jana Smržová, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno a INMED s.r.o., Svitavy. Webovým administrátorem a prvním laickým čtenářem textů je Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. Průměrná návštěvnost stránek setrvale vzrůstá a je nyní kolem 160 lidí/den.

S lékaři-nefrology spolupracuje autorka prostřednictvím stránky na právě probíhající celorepublikové studii PREPARE (Kvalita predialyzační péče o pacienty zahajující léčbu náhradou funkce ledvin a její důsledky), jíž se účastní 57 dialyzačních středisek v republice a která je podpořena Českou nefrologickou společností.

Studie si klade za cíl charakterizovat skupinu pacientů odeslaných k nefrologovi pozdně a extrémně pozdně (méně než 6, resp. méně než 1 měsíc před zahájením dialýzy), identifikovat skupiny lékařů odesílajích pacienty zavčas a pozdně, zhodnotit kvalitu predialyzační přípravy a důsledky pozdního odeslání pro pacienta. Tento projekt navazuje na předchozí pilotní studii provedenou na Dialyzačním a nefrologickém oddělení FN Brno.

V minulosti byla touto cestou realizována multicentrická studie léčby cinacalcetem MMM (Management Mimpary na Moravě), jejíž výsledky jsou zde prezentovány.

Užitečné mohou být pro lékaře i odkazy na další stránky.

Nemocní a jejich rodinní příslušníci se na stránce mohou dozvědět to základní o funkci ledvin, o jejich vyšetření, o onemocněních ledvin a komplikacích nemocí ledvin (ledvinné nedostatečnosti). Důkladně je probrána dieta i životní styl při těchto nemocech. Sestavení odpovídající diety napomáhají podrobné výživové tabulky.

Pacientům se závažnou ledvinnou nedostatečností nebo ledvinným selháním jsou určeny kapitoly o náhradě funkce ledvin - hemodialýze, peritoneální dialýze a transplantaci. Informace zde obsažené by jim měly především pomoci ve výběru pro ně vhodné formy náhrady funkce ledvin a snížit úzkost, kterou v nemocných ledvinné selhání vyvolává. Neznámé výrazy jsou objasněny ve slovníčku. Orientaci na stránce zjednodušuje vyhledávač.

Pokud pacienti nenajdou odpověď na své otázky v textech, mohou v internetové poradně Otázky a odpovědi položit otázku, kterou autorka zodpoví do několika dnů, v akutních případech ještě tentýž den. Takových zodpovězených otázek, roztříděných podle tématu, je tam již téměř 550.

V kapitole Vaše zkušenosti se mohou nemocní podělit o své zkušenosti s ostatními. Zobrazení e-mailové adresy umožňuje také kontakt mezi nemocnými už mimo tyto stránky.

Zdraví zde najdou doporučení, jak si zachovat zdravé ledviny co nejdéle.

Design stránek je záměrně jednoduchý a použité písmo velké, aby stránka byla přehledná a čitelná i pro starší občany.

Stránky www.nefrologie.eu se tedy snaží zvýšit informovanost o nemocech ledvin a jejich léčbě u laiků i zdravotníků. Jsou orientovány především na pacienty a laickou veřejnost, ale i lékaři jiné specializace než nefrologie zde mohou najít užitečné informace.

Materiály pro pacienty, které jsou zde dostupné, mohou lékařům i sestrám usnadnit jejich práci. Dobře informovaní nemocní totiž lépe spolupracují, a tak je jejich léčba mnohdy méně komplikovaná a pro zdravotníky radostnější, pacienti se navíc většinou lépe cítí a jsou méně úzkostní.

MUDr. Jana Smržová, www.tribune.cz

Dialyzační a nefrologické oddělení,IGEK, FN Brno, Brno a INMED, s.r.o., Svitavy

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené