Přeskočit na obsah

Střevní bakterie mohou ochránit před zhoubným bujením

„Dobré“ střevní bakterie tvoří ochrannou bariéru proti škodlivým virům, ale rovněž mohou změnit chování našich genů a tím i riziko vzniku rakoviny. Tato souvislost je stále víc uznávaná odborníky na celém světě.

Britští vědci studovali vliv mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) produkovaných prospěšnými střevními bakteriemi během trávení ovoce a zeleniny. Ukázalo se, že SCFA mohou prostupovat ze střevního mikrobiomu do buněk střevní sliznice, a přitom dokážou změnit fungování buněk i genů.

Pomocí antibiotik redukovali u myší střevní bakterie a pak studovali jak vzorky exkrementů, tak buňky jejich střevního epitelu. U těchto myší došlo ke zvýšení produkce proteinu HDAC2, který podle předchozích studií zvyšuje riziko kolorektálního karcinomu. Jakmile k buňkám humánního kolorektálního karcinomu dodali CSFA, zvýšila se krotonylace – což je modifikace proteinů, jež dokáže zapnout či vypnout aktivitu určitých genů. Ke krotonylaci došlo inhibicí HDAC2.

Autoři jsou přesvědčeni, že zvýšení krotonylace v genomu střevních buněk může být prevencí rakoviny, a že klíčovou úlohu v tomto má příjem ovoce a zeleniny. Rovněž se tak podle nich otevírá cesta k dalšímu výzkumu, který by mohl přinést vývoj nových léků zaměřených na HDAC2.

Zdroj: Varga-Weisz P et al. Microbiota derived short chain fatty acids promote histone crotonylation in the colon through histone deacetylases. Nature Communications volume 9, Article number: 105 (2018), doi:10.1038/s41467-017-02651-5

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…