Přeskočit na obsah

Studie odhalila, proč někteří lidé nedokáží držet dietu

Rozdíly v anatomii mozku mohou být důvodem, proč někdo bojuje s udržením zdravé diety, zatímco jiní problém nemají.

K tomuto závěru došli vědci po zjištění, že objem šedé hmoty ve dvou oblastech mozku předpověděl schopnost kontrolovat rozhodnutí ohledně jídla. Jde o dorsolaterální a ventromediální prefrontální kortex (dlPFC a vmPFC), které jsou považovány za klíčové pro vyhodnocování možností a sebekontrolu.

Nový článek v Journal of Neuroscience naznačuje, že nová zjištění identifikují mozkové markery, které by mohly predikovat úspěch nebo selhání diet a poskytnout případné terapeutické cíle pro obezitu a poruchy příjmu potravy. Právě ty zahrnují problémy se sebekontrolou a studie by také měla posunout výzkum k jejich lepšímu posuzování a léčbě. Není vždy zcela jasné, jak tyto poruchy vyhodnotit, vysvětluje jedna z autorů, Hilke Plassmann, INSEAD profesor z Decision Neuroscience ve Francii.

Neuroekonomika jídla

Studie je z neuroekonomického oboru, který analyzuje mozkové funkce skryté za rozhodováním. Odborníci tvrdí, že náš výběr jídla je kontrolován dvěma mechanismy. Nejdříve zhodnotíme každý rys pokrmu – chuť nebo třeba přínos pro zdraví. Poté, co vezmeme v potaz důležitost, kterou jednotlivým rysům přikládáme, vybereme pokrm s „nejvíce body“. Prof. Plassmann a její tým zkoumali, které části mozku za tyto kroky zodpovídají, a jestli něco může předpovědět schopnost vybrat zdravý pokrm. Studovali snímky z magnetické rezonance mozku zdravých mužů a žen (45 a 78 osob) během jejich rozhodování o jídle.

Šedá hmota a sebekontrola při dietě

Během experimentu se účastníci dívali na obrázky jídla a hodnotili je z pohledu chutnosti a zdraví. Také byli požádáni, aby se rozhodli podle toho, co je zdravé.

Při srovnání skenů mozku s odpověďmi se ukázalo, že objem šedé hmoty v dlPFCa vmPFC byl dobrým prediktorem volby zdravého jídla. Osoby s větším objemem šedé hmoty vykazovaly větší sebekontrolu – kladly větší důraz na přínos jídla pro zdraví a menší důraz na chuť. V jiném souboru dat s jinými subjekty i otázkami, které způsobily odklon od chutí na nezdravé jídlo, našli vědci podobný vztah objemu šedé kůry a dietní sebekontroly.

Autoři připomínají, že jejich studie jako první ukazuje, že rozdíly v anatomii dlPFC a vmPFC mohou ovlivnit náš výběr zdravých potravin. Nicméně výsledky neříkají, že tento stav je fixní. Mozek se díky své plasticitě dokáže adaptovat a objem šedé hmoty lze navýšit jeho cvičením. V budoucnu snad budeme schopni zákroků působících na mozek tak, aby se změnila hustota šedé hmoty v těchto oblastech, uzavírá prof. Plassmann.

Zdroj: Catharine Paddock pro Medical News Today, dostupné na https://www.medicalnewstoday.com/articles/322248.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené