Přeskočit na obsah

Studie potvrzuje význam fyzické aktivity při roztroušené skleróze

Úvod

Mezi režimová doporučení, kterými by se měli řídit pacienti s roztroušenou sklerózou (RS), patří dodržování zdravého životního stylu a s tím související udržování správné tělesné hmotnosti. Nadměrná hmotnost se považuje za rizikový faktor, který může negativně ovlivňovat průběh onemocnění a zhoršovat komorbidity roztroušené sklerózy, jako je deprese a únava.

Studie zaměřená na dopady fyzické aktivity

Mezinárodní tým odborníků zabývajících se sportovní medicínou a fyzioterapií analyzoval dopady fyzické aktivity na stupeň únavy a depresi u pacientů s roztroušenou sklerózou. Do randomizované kontrolované studie bylo zapojeno 66 pacientů s relabující-remitující formou RS s indexem tělesné hmotnosti (BMI) spadajícím do kategorie normální hmotnosti (33 osob) a nadváhy (33 osob). Pacienti byli randomizováni do dvou skupin – intervenční skupina absolvovala po dobu 8 týdnů předem definovaný cvičební program (cyklistika zapojující horní i dolní končetiny s frekvencí tréninku třikrát týdně), kontrolní skupina se žádné fyzické aktivitě nevěnovala. Před začátkem sledovaného období a po jeho skončení se hodnotily parametry jako aerobní kapacita, mobilita, tělesná hmotnost, BMI i stupeň únavy a projevy deprese.

Pozitivní vliv cvičení prokázán

Výsledky studie potvrzují, že fyzická aktivita má pozitivní dopady na aerobní kapacitu, mobilitu i únavu a depresi. Pacienti ze skupiny, která se věnovala pravidelnému cvičení, vykazovali v porovnání s kontrolní skupinou zlepšení ve všech psychologických parametrech bez ohledu na výchozí hmotnost či BMI. Fyzická aktivita přispěla k celkově lepší fyzické i psychické kondici sledovaných pacientů bez ohledu na to, zda díky cvičení došlo ke změně tělesné hmotnosti a snížení BMI. Toto zjištění jednoznačně dokládá, že fyzická aktivita je účinným krokem v minimalizaci dopadů únavy a deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Zdroj:

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/08/28/exercise-fights-fatigue-and-depression-ms-patients-study-finds/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené