Přeskočit na obsah

Svaly mladých diabetiků jsou v ohrožení

Zkoumali bioptické vzorky mladých dospělých, kteří jsou nadprůměrně fyzicky aktivní, a hledali rozdíly mezi diabetiky 1. typu a odpovídajícími zdravými kontrolami.

Navzdory prvotnímu optimismu však u diabetiků našli těžké strukturální a funkční změny v mitochondriích buněk kosterního svalu. Ty měly nejen sníženou schopnost produkovat energii pro sval, ale také uvolňovaly velké množství toxických sloučenin kyslíku, které jsou asociovány s buněčným poškozením.

Tyto změny mohou mít za následek redukci metabolismu, větší obtíže s udržením glykémie ve fyziologickém rozmezí, a pokud zůstane diabetes neléčený, tak i rychlejší progresi invalidity.

Nová komplikace

Díky těmto výsledkům můžeme špatný stav kosterního svalstva zařadit ke známým komplikacím diabetu 1. typu, kam tradičně patří poškození nervů a srdeční a ledvinové choroby.

Podle Thomase Hawka, profesora patologie a molekulární medicíny z McMaster University, je nejdůležitějším zjištěním, že dokonce i diabetici, kteří intenzivně sportují, mají v kosterních svalech změny, které mohou zásadně narušit jejich schopnost regulace glykémie.

Christopher Perry, spoluautor studie a docent kineziologie a zdravotních věd v centru pro výzkum svalového zdraví na York University upozorňuje na skutečnost, že kosterní svalstvo je náš největší metabolický orgán a je první tkání, která vychytává glukózu z krevního oběhu po jídle. Proto potřebujeme udržovat svaly v co nejlepším stavu.

Mitochondrie jsou klíčové

Při pravidelném aerobním cvičení stoupá počet mitochondrií ve svalových buňkách. Tím stoupá i schopnost svalu utilizovat glukózu a účinněji pracovat. Docent Perry naznačil, že na základě těchto nových dat by bylo vhodné revidovat aktuální guidelines pro léčbu diabetu 1. typu.

Podle něj je právě dysfunkce mitochondrií příčinou neschopnosti metabolizovat glukózu a kvůli ní také dochází k poškození svalových buněk.

Závažnost změn byla nečekaná

Vědecký tým byl velmi překvapen, když zjistil, v jak špatném stavu jsou kosterní svaly u tak mladých dospělých, kteří sice mají diabetes 1. typu, ale pravidelně sportují. Proto jsou přesvědčeni, že revidované guidelines by měly být více zaměřeny na zachování zdraví a metabolických funkcí kosterních svalů.

Zdroj: Monaco CMF, Hughes MC, Ramos SV, Varah NE, Lamberz C, Rahman FA, McGlory C, Tarnopolsky MA, Krause MP, Laham R, Hawke TJ, Perry CGR. Altered mitochondrial bioenergetics and ultrastructure in the skeletal muscle of young adults with type 1 diabetes. Diabetologia. 2018 Apr 18. doi: 10.1007/s00125-018-4602-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29666899.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…