Přeskočit na obsah

Synkopa a presynkopa souvisejí s vyšší mortalitou u pacientů s plicní embolií

Do těchto modelů ovšem nejsou zahrnuty stavy synkopy a presynkopy coby rizikové faktory mortality. 

Srovnání synkopy a presynkopy v italské studii

Synkopa a presynkopa jsou známými symptomy akutní plicní embolie. Chybí ovšem dostatek údajů o jejich dopadu na mortalitu v krátkodobém horizontu. Italská multicentrická studie se soustředila na hodnocení 30denní mortality u pacientů s embolií, u kterých byla na základě hemodynamické stability diagnostikována synkopa, nebo presynkopa. Do studie bylo zahrnuto 1 716 pacientů s akutní plicní embolií.

Výsledky a zjištěná mortalita

Podle závěrů studie dosahovala mortalita u pacientů s akutní plicní embolií 16 %, což je v souladu s dřívějšími poznatky. Incidence synkopy byla 13 % a presynkopy 14 %. Třicetidenní mortalita u pacientů s plicní embolií, u nichž došlo k synkopě a presynkopě, byla výrazně vyšší (43 %) než u pacientů, kteří se do stavu synkopy či presynkopy nedostali (6 %). Zjištěnou vyšší mortalitu nebylo možně vysvětlit jinými faktory.

Další poznatky a doporučení

Autoři studie dále upozorňují na fakt, že při porovnání 30denní mortality mezi pacienty se synkopou a presynkopou dosahovala mortalita vyšších hodnot u skupiny s presynkopou (47 % versus 37 %). Důvodem by mohla být méně silná tromboembolytická terapie pro pacienty s presynkopou.

Lékaři by měli u pacientů se synkopou a presynkopou vyhodnotit známky dysfunkce pravé komory a pečlivě je během terapie monitorovat.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na46661/2018/05/22/syncope-and-presyncope-pulmonary-embolism-patients?query=etoc_jwgenmed&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené