Přeskočit na obsah

Táborský: COVID akceleruje digitalizaci

  • Na druhou stranu díky ní vznikají inovativní řešení nejrůznějších problémů a mnoho oblastí se rychle posouvá vpřed. Vidíte podobný pozitivní trend i z hlediska rozvoje telemedicíny?

Jedna z mála pozitivních věcí na epidemii COVID‑19, pokud to tak vůbec můžeme říci, je právě akcentace a akcelerace digitalizace společnosti a zvláště medicíny. Jsem velmi rád, že to mimo jiné znamená výrazný nástup telemedicínských aplikací. V posledních týdnech se ukazuje, že zde v České republice existuje celá řada silných subjektů, které mají preexistující řešení, jež odpovídají na současné problémy spojené s epidemií. Velká část z nich je zaměřena na omezení nutnosti návštěvy nemocného v ambulanci bez snížení kvality péče. Na naší klinice jsme vyvinuli na základě open source platformy Jitsi aplikaci, která nám umožňuje vzdáleně, a přitom sofi stikovaně sledovat pacienty, kteří by se jinak museli fyzicky dostavit do zdravotnického zařízení. Lékař, který užívá tuto aplikaci, pacienta na displeji vidí a hovoří s ním. Pacient může ukázat, co klinika zajímá, například míru otoku dolních končetin nebo náplň krčních žil při srdečním selhání. Lékař má možnost rovnou online zapisovat do dokumentace a dokumentaci sledovat, tedy se dívat na stávající medikaci, jaké měl pacient poslední laboratorní výsledky nebo závěry z pomocných zobrazovacích vyšetření. Teď v době epidemie je tato aplikace bezpochyby užitečná. Podle mého názoru však patří mezi technologie, které určitě přežijí i do budoucna. Jsem velmi rád, že jsme mohli zahájit za Českou kardiologickou společnost a její platformu pro e‑health dialog s plátci zdravotní péče. Podmínkou posunu není jen entuziastické hledání nových cest, ale také reálná úhrada pro lékaře, kteří s ohledem na bezpečnost pacientů tyto nadstandardní služby uvádějí v život. Rád bych pochválil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která je nejen ochotná nám naslouchat, ale také vytvářet ucelené programy, díky kterým budou pacienti z telemedicíny profi tovat dlouhodobě.

Celý rozhovor naleznete na https://www.kardio-cz.cz/2020-04-19-video-rozhovory-k-tematu-covid-19/.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené