Přeskočit na obsah

TALOS‑AMI: Časná změna tikagreloru za klopidogrel u pacientů po infarktu myokardu

léky, srdce, stetoskop
Foto: shutterstock.com

Duální protidestičková léčba sestávající z kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru P2Y12 je zlatým standardem u pacientů s akutním infarktem myokardu léčených intervenčně. Tato léčba s sebou ale nese i četné krvácivé komplikace. Kromě zkrácení celkové délky podávání DAPT snižuje riziko krvácení podle studie TALOS‑AMI také časná změna inhibitoru P2Y12 tikagreloru za klopidogrel. Do této randomizované, otevřené studie bylo zařazeno téměř 2 700 pacientů, kteří během měsíce po akutním IM užívali kombinaci tikagrelor a ASA a u kterých nedošlo ke krvácivým nebo ischemickým komplikacím. Polovina pacientů v tomto režimu následně pokračovala, u poloviny byl tikagrelor vyměněn za klopidogrel. Během ročního sledování byl kompozit KV mortality, reinfarktu, CMP a krvácení zaznamenány u 4,6 procenta deeskalovaných a 8,2 procenta kontrolních pacientů.

Mezi výskytem kompozitu ischemických komplikací nebyl mezi větvemi přítomen zásadní rozdíl. Významný rozdíl mezi oběma skupinami byl způsoben redukcí krvácivých příhod. Časná změna potentního inhibitoru P2Y12 za klopidogrel již měsíc od infarktu tak byla stejně účinná, ale bezpečnější než ponechání DAPT s tikagrelorem.

Zdroj: Kim CJ et al. Unguided de‑escalation from ticagrelor to clopidogrel in stabilised patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention (TALOS‑AMI): an investigator‑initiated, open‑label, multicentre, non‑inferiority, randomised trial. Lancet [online]. 2021;398(10308):1305–1316. doi:10.1016/S0140‑6736(21)01445‑8.

Sdílejte článek

Doporučené