Přeskočit na obsah

Tetování může být rizikovým faktorem pro vznik maligního lymfomu

tetování
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V první velké studii svého druhu bylo zjištěno, že tetování zvyšuje riziko vzniku maligního lymfomu asi o 20 % ve srovnání s jedinci bez tetování. Tetovací inkoust často obsahuje karcinogeny a při aplikaci na kůži spouští imunologickou odpověď.

Populační studie všech případů maligního lymfomu u švédských dospělých (ve věku 20–60 let) byla založena na datech švédského národního onkologického registru z let 2007 až 2017 (n = 11 905). Expozice tetování byla hodnocena strukturovaným dotazníkem. Primárním cílem byl poměr incidence maligního lymfomu u tetovaných vs. netetovaných jedinců.

  • Prevalence tetování byla 21 % u jedinců s maligním lymfomem a 18 % u kontrol.
  • Po statistickém zpracování bylo zjištěno, že tetovaní účastníci měli o 21 % vyšší riziko vzniku lymfomu než účastníci bez tetování (poměr výskytu: 1,21; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,99–1,48).
  • V analýze podskupin typů lymfomů bylo nejvyšší riziko (30 %) u difuzního velkobuněčného B-lymfomu (poměr výskytu: 1,30; 95% CI, 0,99–1,71) a folikulárního lymfomu (poměr výskytu: 1,29; 95% CI, 0,92-1,82) u tetovaných vs. netetovaných jedinců.
  • Nebyl nalezen důkaz, že by se riziko vzniku lymfomu zvyšovalo s větší plochou tetovaného povrchu těla.

Autoři uvedli, že popularita tetování nápadně vzrostla se současnou prevalencí ≥ 20 % v evropských studiích. „Naše zjištění naznačují, že tetování bylo spojeno se zvýšeným rizikem vzniku maligního lymfomu. Je však zapotřebí provést více epidemiologických studií, aby se zjistila kauzalita. Studie podtrhuje naléhavost regulačních opatření ke kontrole chemického složení tetovacího inkoustu."

ZDROJ:

Christel Nielsen z Lund University, Švédsko, eClinicalMedicine.

Sdílejte článek

Doporučené