Přeskočit na obsah

Tradiční lednové kolokvium PragueONCO 2017 s českou, evropskou i zámořskou účastí

Stále košatější program multidisciplinárního setkání s onkologickou tematikou bude možné absolvovat v rámci 8. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, které se uskuteční ve dnech 25.–27. ledna 2017 v hotelu Clarion v Praze 9. Stále rostoucí účast a záštita Evropské onkologické společnosti (ESMO), podpora České onkologické společnosti (ČOS) i jednotlivých odborných společností sdružených v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jsou objektivní zárukou její kvality.

 

Slogan Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům dokládá, že se při této příležitosti scházejí onkologové s představiteli ostatních medicínských oborů, aby společně řešili problematiku zhoubných onemocnění, jejichž incidence má v České republice, stejně jako jinde ve světě, zvyšující se tendenci.

Kolokvium již dávno přesáhlo hranice naší republiky, a tak mezi přednášejícími budeme mít možnost přivítat také významné zahraniční hosty. V příštím roce nás poctí svojí přednáškou profesorka Nadia Harbecková, vedoucí Prsního centra Frauenklinik mnichovské univerzity, obsahem její přednášky bude přehled hormonální léčby u pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Ze Singapuru přijede kanadská odbornice docentka Rebecca Dentová, která se ve své přednášce bude věnovat triple negativnímu karcinomu prsu. Také očekáváme, že na PragueONCO zavítá profesor Marc Peter Schmid, přednosta Barts Cancer Institute z Londýna, s přednáškou o novinkách v léčbě karcinomu prsu. Už tradičně dorazí též profesor Axel Grothey z Mayo Clinic v Rochesteru, aby referoval o léčbě kolorektálního karcinomu. Z telavivské univerzity přijede odborník na imunoterapii profesor Jacob Schachter. Dalšími izraelskými hosty budou profesor Nir Peled, plicní specialista, a profesorka Hubert Ayalová, která se zabývá terapií kolorektálního karcinomu. V této oblasti doplní hvězdnou sestavu i profesor Marc Peeters z Univerzity v Antverpách se souhrnným přehledem novinek v léčbě kolorektálního karcinomu. Urologickou sekci kolokvia ozdobí profesor Ivan Grunberger z New Yorku, který má české kořeny. O neuroendokrinních nádorech zažívacího traktu bude přednášet profesorka Marianne Ellen Pavelová z Berlína. Dalším velmi významným hostem bude i profesor H. Richard Alexander z marylandské univerzity, chirurg zaměřený na léčbu nádorů zažívacího traktu, a to především ve spolupráci s širokým onkologickým multidisciplinárním týmem.

Třídenní program bude tvořit lékařská sekce, v rámci paralelního programu proběhne jednak paliativní seminář, jednak sesterská sekce. V předvečer kolokvia se v hotelu Clarion uskuteční interaktivní seminář pro onkologické pacienty, ten v příštím roce obohatí vystoupení doktorky Sue Gesslerové, která působí jako psychologická konzultantka v rámci University College Hospital, Macmillan Cancer Centre v Londýně. První odborné odpoledne bude věnováno novinkám v oblasti léčby a diagnostiky nádorů zažívacího traktu, které zazněly na konferenci ASCO GI, jež krátce předchází našemu pražskému kolokviu.

Prostor pro diskusi nabídne množství kulatých stolů, kde budou zájemci mít možnost konzultovat terapii jednotlivých zhoubných nádorů s předními odborníky v daných oblastech. Také v rámci příštího ročníku PragueONCO se v rámci posterové sekce budou moci zájemci z řad postgraduálních studentů zapojit do soutěže, kterou pořádáme o tři nejlepší postery, a získat tak cenu děkana 1. LF UK. Posterová sekce je pořádána na památku naší předčasně zesnulé kolegyně MUDr. Luby Krásné, Ph.D.

Novinkou programu 8. ročníku PragueONCO 2017 budou dvě sekce přihlášených přednášek, které dokumentují klinické i výzkumné úspěchy českých lékařů zabývajících se onkologickou problematikou.

Stejně jako tomu bylo i v předchozích ročnících kolokvia, bude i tentokrát kladen důraz na vzájemnou spolupráci všech odborností, jejichž dobře sladěný orchestr potřebuje onkologický pacient k tomu, aby se mohl uzdravit. Věřím, že možnost vyslechnout přednášky předních českých i zahraničních odborníků, stejně jako výměny názorů a zkušeností v rámci diskusí, si nenecháte ujít ani příští rok. Budu se na vás s kolegy těšit.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené