Přeskočit na obsah

Trivakcína DITEPE nezpůsobuje mikrocefalii, rozhání obavy americká CDC

Americký úřad CDC (Centers for Disease Control and Prevention) doporučuje vakcinaci proti tetanu, difterii a pertusi u každé gravidity a nejlépe během třetího trimestru.

Zahájení očkování touto vakcínou se v Brazílii časově překrývalo se znepokojujícím nárůstem případů mikrocefalie.  Výzkumníci proto analyzovali data 325 000 živě narozených dětí v šesti státech USA. Zhruba 13 % dětí bylo exponováno vakcíně Tdap prenatálně a tyto děti nevykázaly vyšší výskyt mikrocefalie nebo jiné strukturální vývojové vady než neexponované děti. Tento nález byl obdobný i u vakcinace v průběhu prvního trimestru, během 27-36 týdnů gestace i během kterékoli doby v těhotenství. 

Lékařská ředitelka Virology Research Clinic při University of Washington, Seattle, Anna Waldová v komentáři pro NEJM Journal Watch poznamenala: "V současné době jsou dvě vakcíny specificky doporučeny pro těhotné ženy. První je protichřipková vakcína, neboť následky chřipky mohou být pro těhotné ženy závažné a vakcínou indukované protilátky chrání novorozence před touto infekcí. Druhá je Tdap indikovaná k ochraně novorozence prostřednictvím mateřských protilátek před nákazou pertusí. Tato studie poskytuje další ujištění, že tato vakcína je bezpečná, a to i když je aplikována v prvním trimestru." 

 

JAMA research letter (Free abstract) http://response.jwatch.org/t?ctl=F747:1BD6B3BB23E1CD7452B52D9248D1C3DD& Background: NEJM Journal Watch Women's Health coverage of Tdap safety during pregnancy 

Zdroj: MT, JAMA

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…