Přeskočit na obsah

U Apolináře se porodní centrum posouvá do 21. století

Slavnostní stříhání
Foto VFN

Na Gynekologicko‑porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice byl minulý týden po zásadní rekonstrukci znovu otevřen jeden ze dvou porodnických traktů. Tento projekt zahájila registrace akce na ministerstvu zdravotnictví v září 2021, samotná stavba odstartovala v říjnu 2022 a po necelých pěti měsících jsou porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením včetně vany nebo sprchového koutu, operační sál a recepce pro pacientky k dispozici. Personál kliniky zvládl celou modernizaci bez omezení provozu, část kapacity porodnice byla dočasně přesunuta do náhradních prostor. „Jako u většiny rekonstrukcí jsme i my museli operativně upravovat projektovou dokumentaci. Nad rámec původního plánu muselo dojít například ke generální rekonstrukci rozvodů kanalizace, vody, vytápění, a to i mimo samotný prostor porodních pokojů, podařilo se zoptimalizovat přístup na operační sál,“ vysvětluje náměstek ředitele VFN pro investice a rozvoj Ing. Václav Javůrek. Koncepce nového centra vychází maximálně vstříc požadavkům matek, aniž by se snižovala bezpečnost perinatologické péče.

Foto VFNSamozřejmostí je přítomnost doprovodu po celou dobu porodu, kterou mohou matky využít při přirozeném porodu i v případě císařského řezu. „Zcela zdravé budoucí matky často vítají možnost rodit pouze s porodní asistentkou, která je doprovází během celého pobytu v porodnici,“ připomíná přednosta GPK 1. LF UK a VFN prof. MUDr. David Cibula, CSc., a zdůrazňuje: „Jsme první pracoviště v republice, které se může pochlubit porodními asistentkami s akreditací ministerstva zdravotnictví pro samostatnou práci v případě fyziologických porodů.“ Pocit bezpečí zaručuje stálá dostupnost týmu perinatologů, neonatologů, anesteziologů a specialistů intenzivní medicíny. „Fyziologický porod vnímáme jako přirozený děj, při kterém je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodičkou, porodní asistentkou, případně lékařem. Naším cílem je maminkám poskytnout individuální a respektující přístup v průběhu celého pobytu v naší porodnici. Snažíme se vyhovět všem jejich představám a přáním. Zároveň však klademe důraz na maximální bezpečnost a odbornost. Hezké, klidné a příjemné prostředí našich nově zrekonstruovaných porodních pokojů přinese větší soukromí pro maminky a jejich doprovod v průběhu celého tohoto důležitého okamžiku jejich života, kterým porod bezpochyby je,“ uvádí porodní asistentka Pavlína Jirásková.        

Sdílejte článek

Doporučené