Přeskočit na obsah

Účinnost přednemocničního podání koncentrátu fibrinogenu u traumat

Do studie se zapojily týmy letecké a pozemní záchranné služby traumacenter v Rakousku, Německu a České republice mezi roky 2011 až 2015.

Zahrnuto bylo celkem 53 vhodných pacientů starších osmnácti let se závažným krvácením nebo potřebou objemové terapie, z nichž 28 dostalo během převozu do nemocnice koncentrát fibrinogenu a zbylá část placebo. Ukázalo se, že časné podání koncentrátu fibrinogenu chránilo před časnou deplecí fibrinogenu a podpořilo rychlou tvorbu krevních destiček a jejich stabilitu. Medián rozdílu mezi skupinami ve FIBTEM MCF byl 5 mm (p < 0,0001) a medián koncentrací fibrinogenu v plazmě ve skupině léčené koncentrátem fibrinogenu se držel celou dobu sledování nad doporučeným kritickým prahem 2,0 g/l.

Zdroj: Ziegler B et al. Efficacy of prehospital administration of fibrinogen concentrate in trauma patients bleeding or presumed to bleed (FIinTIC). Eur J Anaesthesiol. 2021 Apr 1;38(4):348–357. doi: 10.1097/EJA.0000000000001366.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené