Přeskočit na obsah

Ultrazvuk deltového svalu a diabetes: američtí odborníci prezentovali nové poznatky

Výsledky studie byly prezentovány na výročním zasedání Severoamerické radiologické společnosti.

Úvod

Tým amerických lékařů se na základě svých zjištění z praxe blíže soustředil na spojitost mezi echogenitou deltového svalu a diabetem či prediabetem. Motivací byly poznatky z uplynulých deseti let, kdy lékaři vypozorovali, že právě pacienti se zvýšenou echogenitou deltového svalu byli zároveň častěji diabetiky. Důvodem k ultrazvukovému vyšetření deltového svalu bývá náchylnost diabetiků k poraněním rotátorové manžety.

Analýza ultrazvukových nálezů

Předmětem studie bylo 186 ultrazvukových nálezů, z nichž 137 patřilo pacientům s diabetem, či prediabetem a 49 jich bylo pořízeno u pacientů bez diabetu. Lékaři předali výsledky ultrazvuku k vyhodnocení dvěma radiologům specializujícím se na muskuloskeletální systém, kteří neměli k dispozici informace, zda pacienti trpí diabetem, či nikoliv. Radiologové měli rozdělit nálezy do tří skupin – zdravý pacient, pacient s diabetem, či pacient s podezřením na diabetes – a to na základě echogenity deltového svalu.

Radiologové správně určili pacienty-diabetiky v 90 % případů. Zvýšená echogenita byla správně dána do souvislosti s prediabetem u všech 13 pacientů s touto diagnózou. Důvody, proč se deltový sval na ultrazvuku jeví u diabetiků jasnější, nejsou podle autorů studie zcela jasné. Odborníci se ovšem domnívají, že příčinou může být nízká koncentrace glykogenu ve svalech. Dřívější studie prokázaly, že jeho koncentrace je u diabetiků snížena a že syntéza glykogenu ve svalech může být u diabetiků narušena kvůli inzulinové rezistenci. Vyšší echogenita je pozorována také u sportovců po fyzické námaze, kdy jsou zásoby glykogenu spotřebovány.

Závěr

Pozornost věnovaná suspektnímu ultrazvukovému nálezu ve smyslu vyšší echogenity při vyšetření deltového svalu by mohla přispět k včasné lékařské intervenci, doporučení vhodných režimových opatření v rámci prevence a léčby diabetu 2. typu i prevenci jeho komplikací.

(pak)

Zdroje:

https://www.news-medical.net/news/20181119/Shoulder-ultrasounds-could-be-used-to-predict-diabetes.aspx

https://www.news-medical.net/news/20181120/Study-highlights-a-new-predictor-of-type-2-diabetes.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Český startup Carebot získal certifikaci

10. 4. 2024

V Evropě sílí trend využití umělé inteligence při čtení snímků ze zobrazovacích metod. Mezi prvními se ho chápe i česká společnost Carebot. Během…