Přeskočit na obsah

Umělá inteligence předpovídá reakci na nové léky

iStock-1300745916
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Výzkumný tým z CUNY Graduate Center publikoval v časopise Nature Machine Intelligence článek, ve kterém představil svůj nový model umělé inteligence, který by mohl významně zvýšit přesnost a zkrátit dobu i náklady na proces vývoje nových léků. Nový model nazvaný CODE‑AE totiž podle vědců dokáže přesně předpovědět reakci člověka na nové léčivé přípravky, a tedy spolehlivě předpovídat jejich účinnost u lidí. Model byl při testech také schopen teoreticky identifikovat personalizované léky pro více než devět tisíc pacientů. Výzkumníci očekávají, že jejich nová technika v budoucnu výrazně urychlí uvádění nových léčiv do praxe.

Přesná a spolehlivá předpověď reakce konkrétního pacienta na novou chemickou sloučeninu je pro objevování bezpečných a účinných terapeutik a výběr stávajícího léku pro konkrétního pacienta zcela zásadní. Časné testování nových sloučenin přímo na lidech je ale podle vědců neproveditelné a zejména pak neetické. Jako náhražka lidského těla proto často slouží buněčné nebo tkáňové modely. Výzkumníci však poukazují na častou nepřesnost takového testování. Účinky léčiva na modelu onemocnění prý často nekorelují s účinností a toxicitou léčiva u lidských pacientů. A právě tato mezera ve znalostech je hlavním důvodem vysokých nákladů i zdlouhavého procesu objevování nových léčiv. CODE‑AE ale podle autorů studie dokáže extrahovat vnitřní biologické signály maskované šumem a matoucími faktory a účinně zmírňuje problém nesrovnalostí v datech. Díky tomu CODE‑AE významně zvyšuje přesnost oproti nejmodernějším metodám predikce reakcí na léčiva čistě ze screeningu sloučenin buněčných linií.

V dalším výzkumu potenciálu této technologie se vědci chtějí zaměřit na možnosti, jakými by CODE‑AE spolehlivě predikoval účinek koncentrace a metabolizace nového léčiva v lidském těle. Podle výzkumníků by model mohl být potenciálně upraven i tak, aby přesně predikoval i nežádoucí účinky léků na člověka.

Sdílejte článek

Doporučené

Nová doporučení pro ochranu sportovců

14. 11. 2022

Až 80 procent sportovců, kteří náhle zemřou, nemělo žádné příznaky nebo rodinnou anamnézu srdečního onemocnění. Doporučení, jak používat genové…