Přeskočit na obsah

Umělá inteligence předpovídá reakci na nové léky

iStock-1300745916
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Výzkumný tým z CUNY Graduate Center publikoval v časopise Nature Machine Intelligence článek, ve kterém představil svůj nový model umělé inteligence, který by mohl významně zvýšit přesnost a zkrátit dobu i náklady na proces vývoje nových léků. Nový model nazvaný CODE‑AE totiž podle vědců dokáže přesně předpovědět reakci člověka na nové léčivé přípravky, a tedy spolehlivě předpovídat jejich účinnost u lidí. Model byl při testech také schopen teoreticky identifikovat personalizované léky pro více než devět tisíc pacientů. Výzkumníci očekávají, že jejich nová technika v budoucnu výrazně urychlí uvádění nových léčiv do praxe.

Přesná a spolehlivá předpověď reakce konkrétního pacienta na novou chemickou sloučeninu je pro objevování bezpečných a účinných terapeutik a výběr stávajícího léku pro konkrétního pacienta zcela zásadní. Časné testování nových sloučenin přímo na lidech je ale podle vědců neproveditelné a zejména pak neetické. Jako náhražka lidského těla proto často slouží buněčné nebo tkáňové modely. Výzkumníci však poukazují na častou nepřesnost takového testování. Účinky léčiva na modelu onemocnění prý často nekorelují s účinností a toxicitou léčiva u lidských pacientů. A právě tato mezera ve znalostech je hlavním důvodem vysokých nákladů i zdlouhavého procesu objevování nových léčiv. CODE‑AE ale podle autorů studie dokáže extrahovat vnitřní biologické signály maskované šumem a matoucími faktory a účinně zmírňuje problém nesrovnalostí v datech. Díky tomu CODE‑AE významně zvyšuje přesnost oproti nejmodernějším metodám predikce reakcí na léčiva čistě ze screeningu sloučenin buněčných linií.

V dalším výzkumu potenciálu této technologie se vědci chtějí zaměřit na možnosti, jakými by CODE‑AE spolehlivě predikoval účinek koncentrace a metabolizace nového léčiva v lidském těle. Podle výzkumníků by model mohl být potenciálně upraven i tak, aby přesně predikoval i nežádoucí účinky léků na člověka.

Sdílejte článek

Doporučené