Přeskočit na obsah

Umělá slinivka dokáže kontrolovat glykemii lépe než standardní léčba

Umělá slinivka je přístroj, který se skládá z inzulinové pumpy, kontinuálního monitoru koncentrace glukózy a speciálního algoritmu, který samostatně dávkuje inzulin (v duálním systému i glukagon) podle aktuální potřeby pacienta.

Publikovaná meta-analýza 40 randomizovaných studií srovnávala léčebný efekt umělé slinivky s již zavedenými způsoby léčby pacientů s diabetem 1. typu. Studie trvala více než 30 týdnů a zahrnovala celkem 1 042 účastníků.

Výsledky ukázaly, že při použití umělé slinivky byla normoglykemie (70–180 mg/100 ml; 3,9–10,0 mmol/l) během 24 hodin udržena o 140 minut déle než u standartní léčby. Současně se snížila doba, po kterou byl pacient v hyperglykemickém nebo hypoglykemickém stavu. Průměrné hodnoty glukózy a glykosylovaného hemoglobinu v krvi byly při použití umělé slinivky signifikantně nižší. Průměrná denní dávka inzulinu se mezi léčebnými skupinami nelišila.

Komentář

Umělá slinivka prokázala lepší kontrolu hladin glykemie než dosud zavedené terapie a osvědčila se v prevenci hypoglykemických stavů u lidí s diabetem 1. typu. Výsledky studie ovšem nelze aplikovat pro diabetes 2. typu. Vliv na kvalitu života a ekonomická výhodnost nejsou známy. Umělá slinivka byla již Americkou lékovou agenturou FDA schválena k léčbě diabetu 1. typu u dospělých a adolescentů starších 14 let.

Zdroj: Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP reviewing Bekiari E et al. Artificial Pancreas Treatment Improves Glycemic Control in Type 1 Diabetes. BMJ 2018 Apr 18

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…