Přeskočit na obsah

Upřesnění účinnosti a bezpečnosti vakcín proti viru H1N1

Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých webových stránkách uveřejnil aktualizované údaje týkající se hodnocení poměru přínosů a rizik dostupných vakcín proti pandemické chřipce. Uvedl, že EMEA (Evropská léková agentura) přezkoumala další údaje o centralizovaně registrovaných pandemických vakcínách Celvapan, Focetria a Pandemrix (v České republice je používána pouze vakcína Pandemrix) a potvrdila pozitivní poměr jejich přínosu oproti riziku v současné pandemii chřipky H1N1.

Z údajů získaných o Pandemrixu vyplývá, že jedna dávka této vakcíny je schopna vyvolat dostatečnou imunitní odezvu, která zaručí ochranu proti pandemické chřipce H1N1, což platí pro určité věkové skupiny. Pandemrix může být podáván v jediné dávce dětem a adolescentům od deset let, dospělým mezi 18 a 60 lety věku a rovněž seniorům.

Pro určité skupiny, jako jsou mladší děti a imunokompromitovaní pacienti, platí i nadále doporučení, že mají být podány dvě dávky, aby byla zajištěna adekvátní imunitní odpověď. EMEA rovněž vyslovila závěr, že Pandemrix může být podáván společně s vakcínami proti sezónní chřipce bez adjuvans. Další údaje budou dostupné v následujících měsících.

EMEA spolu s národními kontrolními úřady průběžně monitoruje bezpečnost vakcín proti pandemické chřipce H1N1. Ve vakcinační kampani probíhající v Evropské unii bylo zatím očkováno asi pět milionů lidí. Do této chvíle byly zatím z nežádoucích účinků zaznamenány převážně méně závažné potíže, jako je horečka, nevolnost, bolesti hlavy, alergické reakce a reakce v místě vpichu, což potvrzuje předpokládaný příznivý bezpečnostní profil vakcín.

Byl hlášen velmi malý počet případů syndromu Guillaina-Barrého a fetálního úmrtí u pacientů po předchozím očkování pandemickou vakcínou. EMEA shromažďuje další informace a vyhodnocuje údaje o těchto případech. Podle dosud dostupných informací však neexistuje jednoznačný důkaz o kauzálním vztahu těchto nežádoucích příhod k vakcinaci.

EMEA i nadále průběžně pokračuje v hodnocení všech dostupných údajů a v případě potřeby vydá další aktuální doporučení, na něž Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím svých webových stránek jistě upozorní.


Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené