Přeskočit na obsah

Užívání kanagliflozinu je asociováno se snížením počtu hospitalizací pro srdeční selhání u diabetu 2. typu

To alespoň tvrdí observační studie publikovaná v časopise British Medical Journal.

Na základě databází pojištěnců amerických zdravotních pojišťoven byla provedena studie, která analyzovala data téměř 80 000 dospělých s diabetem a bez kardiovaskulárních chorob. Předmětem zájmu byli pacienti, kteří započali léčbu kanagliflozinem, inhibitorem DPP-4 (například saxagliptinem), agonistou receptoru GLP-1 (např. liraglutidem) nebo léčivem ze třetí generace derivátů sulfonylurey (např. glimepiridem). Uživatelé kanagliflozinu byli spárováni s pacienty z každé z ostatních skupin.

Během sledování byla incidence hospitalizace pro srdeční selhání nižší u kanagliflozinu (7,3–8,9 příhod na 1 000 osoboroků) než u inhibitorů DPP-4 (12,8 na 1000 osoboroků), agonistů receptoru GLP-1 (12,4/1 000 osoboroků) i sulfonylurey (14,4/1 000 osoboroků).

Dalším primárním cílem této studie bylo sledování kompozitního parametru, který se skládal z akutního infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, ale v tomto bodě se studovaná léčiva nelišila.

Autoři studie konstatují, že jejich výzkum ukazuje možný kardiovaskulární benefit kanagliflozinu ve srovnání s ostatními antidiabetiky, užívanými v rutinní péči.

Zdroj:

https://www.jwatch.org/fw113823/2018/02/07/canagliflozin-associated-with-fewer-heart-failure

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…