Přeskočit na obsah

Užívání některých antipsychotik během těhotenství zvyšuje riziko gestačního diabetu

American Journal of Psychiatry nyní zveřejnil výsledky studie, která osvětluje otázku vlivu antipsychotik na vznik gestačního diabetu.

Následky gestačního diabetu

Gestační diabetes může přinést řadu komplikací zahrnujících preeklampsii, císařský řez, neonatální hypoglykémii nebo makrosomii plodu. U téměř poloviny žen se navíc do několika let po porodu rozvine diabetes 2. typu. Vědci z Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Harvard School of Public Health a Massachusetts General Hospital si dali za cíl zhodnotit míru rizika vzniku gestačního diabetu při užívání antipsychotik v těhotenství.

Studie s atypickými antipsychotiky

Vědci sledovali riziko při užívání následujících 5 atypických antipsychotik: aripiprazolu, ziprasidonu, quetiapinu, risperidonu a olanzapinu. Studie srovnávala ženy, které pokračovaly v užívání antipsychotik během první poloviny těhotenství s ženami, které antipsychotika během těhotenství vysadily. Z účasti na studii byly vyloučeny ženy s preexistujícím diabetem a výsledky nebyly ovlivněny ani nadváhou nebo obezitou ženy.

V případě užívání aripiprazolu, ziprasidonu a risperidonu se asociace se zvýšeným rizikem gestačního diabetu neprokázala. U žen, které pokračovaly v užívání olanzapinu a quetiapinu se ale ve srovnání s kontrolní skupinou riziko gestačního diabetu zvýšilo. U quetiapinu riziko stouplo o 28 %, což odpovídá 1,6 případům výskytu gestačního diabetu na 100 léčených žen. U olanzapinu došlo ke zvýšení rizika dokonce o 61 %, což odpovídá 4,4 případům gestačního diabetu na 100 léčených žen.

Poměr přínosů a rizik

„Rizika gestačního diabetu pozorovaná během těhotenství odpovídají předpokladům založených na výskytu metabolických nežádoucích účinků v běžné populaci,“ říká jedna z autorek studie a epidemioložka Krista F. Huybrechts, PhD.

Vědci doporučují individuální zvážení poměru přínosu a rizik u jednotlivých antipsychotik. Budoucí výzkumy by se měly zaměřit na možnost přechodu těhotné ženy na jiné bezpečnější antipsychotikum.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180507/Study-examines-link-between-antipsychotic-treatment-during-pregnancy-and-gestational-diabetes-risk.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…