Přeskočit na obsah

Užívání opioidů zvyšuje výskyt srdeční zástavy

Porucha užívání opioidů zahrnující závislost na těchto látkách postihuje více než dva miliony lidí v USA, přičemž předávkování opioidy je hlavní příčinou úmrtí osob ve věku 25 až 64 let (Dezfulian C, Orkin AM, Maron BA et al. Opioid‑associated out‑of‑hospital cardiac arrest: Distinctive clinical features and implications for health care and public responses. Circulation. 2021;143:e836–e870).

Tato studie zkoumala trendy a dopady u zástavy srdce vzniklé v souvislosti s užíváním opioidů v letech 2012 až 2018. Ke studiu všech hospitalizací pro neaktivní nebo chronické uživatele opioidů se srdeční zástavou ve srovnání se srdeční zástavou u pacientů neužívajících opioidy byla použita americká databáze US Nationwide Readmissions Database (NRD).

Z celkem 1 410 475 hospitalizací se srdeční zástavou se 43 090 (3,1 %) vyskytlo u uživatelů opioidů. Míra hospitalizační úmrtnosti u pacientů se srdeční zástavou s opioidy a bez nich byla 56,7 procenta oproti 61,2 procenta. Nicméně v analýze upravené o několik faktorů, včetně jaterní choroby, fibrilace síní a selhání ledvin, nebyl žádný rozdíl v riziku úmrtnosti mezi pacienty se srdeční zástavou se zneužíváním opioidů nebo bez něj (OR = 0,96; 95 % CI 0,92–1,01; p = 0,15). U uživatelů opioidů byl ve srovnání s pacienty, kteří je neužívali, zaznamenán vyšší výskyt závislosti na alkoholu (16,9 vs. 7,1 %; p < 0,05), deprese (18,8 vs. 9 %; p < 0,05) a kouření (37,0 vs. 21,8 %; p < 0,05).

Studie zjistila významně rostoucí trend zástavy srdce spojené s užíváním opioidů v průběhu sedmiletého období (p pro trend < 0,05). „Nárůst zástav srdce souvisejících s užíváním opioidů během studijního období byl významný. Do roku 2018 se opioidy týkaly podobného počtu zástav srdce jako všechny ostatní důvody dohromady. Jednalo se o observační studii, takže nemůžeme určit příčinnou souvislost, ale zjištění naznačují, že epidemie opioidů v USA mohla přispět ke zvýšenému počtu zástav srdce,“ uvedla hlavní autorka studie Senady S. Maliková z University of New England, Biddeford, USA.

Jak shrnula, rostoucí užívání opioidů má zničující dopad na životy mnoha Američanů. Zneužívání těchto drog je spojeno se špatnou životosprávou, včetně nadměrného příjmu alkoholu, nedostatku pohybu, nedostatečného spánku a kouření, což může vést k sestupné spirále špatného rozhodování. Neustálá potřeba opioidů přispívá k závislosti, depresi, chudobě, nezaměstnanosti a kriminálním/právním problémům. K omezení této epidemie je proto podle ní velmi potřebné zavedení strategie veřejného zdraví, včetně zvýšeného dohledu, výzkumu a sledování případů uživatelů opioidů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené