Přeskočit na obsah

V aspirinu se skrývá potenciál pro léčbu nádorů

Protinádorový účinek prokázán ve studiích

Aspirin celosvětově patří mezi nejpoužívanější léky proti bolesti a nachlazení. Antiagregační účinek kyseliny acetylsalicylové se rovněž využívá v prevenci cévních příhod nebo trombóz u rizikových pacientů. Dlouholeté zkušenosti s podáváním aspirinu ovšem ukázaly, že zřejmě funguje také jako prevence kolorektálního karcinomu.

V roce 2010 byly zveřejněny výsledky dvacetileté follow-up fáze 5 randomizovaných studií, podle kterých dlouhodobé užívání aspirinu vedlo ke snížení incidence i mortality kolorektálního karcinomu. K podobným závěrům došla i další studie z roku 2010, která prokázala protektivní účinek nízkých dávek aspirinu proti kolorektálnímu karcinomu již po pětiletém užívání. Přesný mechanismus protinádorového účinku aspirinu však vědci dosud neznali. Zdá se, že průlom nyní přineslo až zaměření pozornosti na organelu buňky zvanou jadérko.

Jadérko a aspirin

Jadérko je největší vnitřní částí buněčného jádra. Jeho hlavní funkcí je tvorba ribozomů, které jsou zodpovědné za syntézu všech buněčných proteinů. Při dělení a proliferaci buněk stoupají nároky na tvorbu proteinů, takže jadérko musí zvýšit svou činnost, aby stačilo produkovat dostatečné množství ribozomů. Jadérko tak zvýšenou expresí proteinů stimuluje růst nádoru. Růst je tak rychlý, že většina energie buňky je využita k tvorbě nových ribozomů.

Vědci z University of Edinburgh´s Cancer Research Centre ve své studii zkoumali působení aspirinu na buňky nádorové tkáně kolorektálního karcinomu. Zjistili, že aspirin snižuje aktivitu transkripčního faktoru TIF-IA, který je nepostradatelný pro syntézu ribozomů v jadérku. Bez TIF-A bude tedy omezena schopnost buňky produkovat proteiny. “Lepší pochopení toho, jak aspirin blokuje TIF-IA a aktivitu jadérka je velkým příslibem pro další vývoj nové léčby a cílené terapie,” říká spoluautor studie Dr. Lesley Stark.

Léčba aspirinem pochopitelně nebude vzhledem k riziku vnitřního krvácení vhodná pro všechny onkologické pacienty. Znalost mechanismu účinku aspirinu na potlačení nádoru ale může vědcům pomoci vyvinout další protinádorové léky, které budou působit na jadérko nebo TIF-IA bez zvýšeného rizika krvácení.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322036.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené