Přeskočit na obsah

V transplantologii se řadíme ke světové špičce

Zemřelých dárců bylo nejvíc od začátku transplantací orgánů u nás. Za rozvoj transplantačního programu bylo ze sedmi českých transplantačních center letos oceněno to nejmenší ve Fakultní nemocnici Plzeň pod vedením prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc.


„Loňský rok byl pro dárcovský program opět výjimečný. V roce 2019 jsme měli nejvíce dárců v historii od roku 1961, kdy byla provedena první transplantace ledviny v Hradci Králové, a od té doby počet dárců neustále stoupá. Není tomu tak v Evropě ani ve světě, což je pro nás výhodné, ale musíme počítat s tím, že se tento pozitivní trend jednou zastaví i u nás,“ uvedl ředitel Koordinačního střediska transplantací (KST) prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Za nárůstem také stojí využití dárců ze skupiny s nevratnou zástavou krevního oběhu (DCD). Využití tohoto zdroje orgánů pro transplantace bylo u nás zahájeno právě v plzeňském transplantačním centru. Jak prof. Adamec doufá, v budoucnu bude KST pracovat i s další kategorií dárců, což jsou dárci s nebijícím srdcem. Právě tato dárcovská skupina v řadě zemí Evropy již podporuje transplantační program a udržuje pacienty v naději, že dostanou kvalitní orgán. Jak prof. Adamec připomněl, právě koordinace odběrů orgánů a tkání a jejich alokování k transplantacím v rámci celé ČR je hlavním úkolem Koordinačního střediska transplantací.

„Každý rok stoupá počet dárců a samozřejmě i počet darovaných orgánů. Transplantační týmy provedly v loňském roce celkem 865 transplantací orgánů, z toho byla nejčastější – v 510 případech – transplantace ledvin. Velmi úspěšné jsou i transplantace jater, kterých proběhlo celkem 197. Jako ČR jsme transplantační velmocí, patříme mezi desítku prvních zemí na světě v počtu transplantací, a je třeba, abychom na to byli hrdí. Právě transplantologie je jedním z oborů, kterým se můžeme chlubit. Uznání si zasluhují centra IKEM v Praze, CKTCH v Brně, včetně všech transplantačních center ve fakultních nemocnicích,“ ocenil práci transplantologů ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, který se této akce účastnil již potřetí. Jak dodal, do budoucna plánuje ministerstvo zdravotnictví investice do těchto center, aby mohly dále navyšovat kapacitu. „Vidíme, že počet pacientů roste, kapacita center nedostačuje a je třeba investovat do jejich rozvoje. Potěšující také je, že se Česku daří rozvíjet i mezinárodní spolupráci, a to zejména v oblasti párové výměny ledvin mezi ČR a Izraelem a nyní i Rakouskem. A doufám, že se brzy připojí i další státy, například naši sousedé z V4,“ dodal ministr.

Již tradičně byla 14. února zveřejněna data za uplynulé období a připomenuty úspěchy českého transplantačního programu, který stojí na špici Evropy. I letos byla v souvislosti s touto příležitostí udělena čestná zlatá plaketa významné osobnosti, která se o tento rozvoj v ČR zasloužila. Letos jí byl předseda České transplantační společnosti a přednosta Transplantačního centra FN Plzeň prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Jedinečné výsledky plzeňského TC Plzeňské transplantační centrum se transplantacemi ledvin dospělým příjemcům zabývá od roku 1972, jeho aktuální spádová oblast čítá kolem 880 000 obyvatel. Od roku 1999 působí v čele chirurgické kliniky prof. Třeška. „Plzeň mi dala to, čím jsem, a já jí to mohu vrátit. Měl jsem v devadesátých letech lukrativní nabídku, ale zůstal jsem a zvolil jsem dobře. Plzeň v té době nebyla na technické úrovni vzhledem k neideálnímu vybavení a já dostal šanci tady tu vybavenost udělat. Tato plaketa není jen pro mne, ale pro celé plzeňské transplantační centrum,“ uvedl prof. Třeška při přebírání ocenění. Dosud bylo na plzeňském pracovišti provedeno kolem 950 transplantací ledvin. Právě TC v Plzni bylo v ČR prvním, které v roce 2002 zahájilo velmi úspěšný program tzv. nebijících dárců ledvin, dnes známý pod názvem Donor after Cardiac Death (DCD), který patří k dnešním prioritám tohoto zařízení. „Tento program jsme po experimentálních letech jako první v republice otevřeli v roce 2002 a od té doby jsme ledvinu od DCD dárců transplantovali celkem 41 příjemcům, a to s velmi kvalitními dlouhodobými výsledky. Počet fungujících ledvin po pěti letech je přes 90 procent, což je v porovnání například s Eurotransplantem velmi dobrý výsledek. I čekací doba, která v plzeňském TC dosahuje průměrně tří měsíců, je ve srovnání s Eurotransplantem, kde se pohybuje okolo tří let, více než dobrá. Tento program patřící ke stěžejním programům TC je v posledních několika letech, díky velkému rozvoji vědních programů v Biomedicínském centru LF UK v Plzni, experimentálně rozšiřován s cílem jeho optimalizace v klinické praxi.

V poslední době zde navíc rozvíjejí i program preemptivních transplantací ledvin, tj. transplantací provedených ještě v době, kdy pacient přijímající ledvinu vůbec nenastoupil do dialyzačního programu. Tento postup, jak se již potvrzuje v Evropě i celosvětově, dosahuje významně lepších dlouhodobých výsledků, než je tomu u transplantací nemocných v dialyzačním programu. Tato metoda byla v Plzni zatím využita u více než 60 pacientů. Zatím je v Česku využitelnost preemptivních transplantací pouze desetiprocentní, oproti např. Anglii, kde dosahuje 30 procent. Na plzeňském pracovišti byl rovněž proveden ve 40 případech odběr ledviny od žijících dárců. Od zemřelých dárců lékaři plzeňského TC transplantovali do konce roku 2019 celkem 936 ledvin nemocným v chronické renální insuficienci.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené