Přeskočit na obsah

V USA byla vydána nová doporučení pro léčbu diabetu a prediabetu

Doporučené zásady (Guiding principles) pro léčbu byly aktualizované americkým Národním programem vzdělávání v oblasti diabetu (NDEP), který je podporován několika významnými odbornými institucemi včetně Národního institutu diabetu a zažívacího traktu a onemocnění ledvin (NIDKK).

Dokument s názvem "Guiding Principles for the Care of People With or at Risk for Diabetes" je dostupný na webových stránkách NDEP, kde si ho můžete v pdf verzi stáhnout. Nejedná se přímo o oficiální doporučený postup nebo stanovisko odborné společnosti. Cílem tohoto dokumentu je spíše uceleně sjednotit informace z již existujících doporučených postupů a stát se praktickou příručkou pro všeobecné lékaře pro poskytování kvalitní péče pacientům s rizikem diabetu nebo již přímo s diabetem.

Tyto “Guiding principles“ reflektují změnu léčebných postupů a přístupu k diabetikům za uplynulých sedm let. Zdůrazňují význam individuální terapie diabetu a také důležitost informovanosti pacienta, který by měl převzít spoluzodpovědnost za svou léčbu. Velký prostor je také věnován problematice nadváhy a obezity, které s diabetem velmi často souvisí.

Dokument je tematicky rozdělen do 10 kapitol, od samotné diagnostiky diabetu až po řešení mikrovaskulárních komplikací. Nejvíce se autoři dokumentu věnují prevenci a terapii diabetu 2. typu u dospělých, i když některé informace jsou relevantní i pro gestační diabetes, diabetes 1. typu nebo diabetes u dětí. Odbornou stránku Guiding principles garantuje mnoho amerických odborných společností, například American Academy of Family Physicians, American Association of Diabetes Educators, American Diabetes Association nebo Obesity Medicine Association.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/901127

https://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/ndep/health-professionals/guiding-principles-care-people-risk-diabetes?utm_source=health%20information%20news&utm_medium=e-mail&utm_campaign=guiding%20principles

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené