Přeskočit na obsah

Vědci odhalili enzym, který způsobuje metastázy karcinomu prsu

Vytváření metastáz je podporováno metabolismem prolinu a může být potlačeno selektivním zacílením na metastazující nádorové buňky.

Metastazující karcinom prsu téměř vždy končí smrtí. Vědci však dosud neznali přesný způsob, jak zabránit rakovinným buňkám v šíření. Pro zhruba 25 % pacientů s rakovinou prsu, u nichž se objeví metastázy, tak neexistuje vhodná léčba.

Aby se rakovinné buňky mohly šířit, musí změnit způsob svého fungování. Tento proces však byl dosud z větší části neznámý. Výzkumníci využili myší model, aby dokázali, že omezení produkce energie z tohoto metabolismu redukuje výskyt metastáz o více než 60 %.

Tento objev může vést k vývoji nové terapie proti karcinomu prsu, která zabrání metastázám tím, že zacílí na metabolický proces. Průlomový objev byl publikován v předním vědeckém časopisu Nature Communications.

Tým profesorky Sarah-Marie Fendt objevil úlohu aminokyseliny prolinu v procesu produkce energie u metastazujících buněk karcinomu prsu. „Zjistili jsme, že metabolismus prolinu se v metastázách karcinomu prsu zvyšuje v porovnání s primárním nádorem u myší i u lidských pacientů. A nejen to, navíc jsme inhibovali enzym, který řídí metabolismus prolinu. PRODH (prolin dehydrogenáza) úspěšně redukuje vytváření metastáz u tumoru plic, aniž by poškodil zdravou tkáň nebo ovlivnil funkci orgánu. Naše výsledky poskytují dostatečné důkazy, že PRODH je potenciálním cílem jako lék rakoviny prsu.

Tento objev je důležitým prvním krokem k využití inhibice poznaného metabolického enzymu ke skutečné léčbě. Profesorka Fendtová k tomu říká: „Nejprve hodláme definovat, jak se inhibice PRODH, a tím také produkce energie z prolinu v rakovinných buňkách dá kombinovat se standardní preventivní chemoterapií, abychom dosáhli nejvyššího možného účinku proti vytváření metastáz. Za druhé budeme hledat partnery ve farmaceutickém průmyslu, kteří nám pomohou identifikovat látku, která by enzym účinně inhibovala.“

 

Zdroj: VIB–KU Leuven (Vlaams Instituut voor Biotechnologie Katholieke Universiteit)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…