Přeskočit na obsah

Venetoklax mění negativní prognostický dopad mutací sestřihových faktorů při AML

Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Mutace v genech pro sestřihové faktory jsou u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) klasifikovány jako nepříznivé. Nyní analýza 994 pacientů s AML ukazuje, že léčba venetoklaxem plus chemoterapie nízké nebo intenzivní intenzity zmírňuje negativní prognostický dopad AML s mutací sestřihových faktorů.

Analýza byla publikována v časopise Blood. Autoři zjistili, že mutace SF u starších pacientů, kteří dostávají režim hypometylační látky plus venetoklax, neznamenají stejně negativní prognózu. Stejně tak přidání venetoklaxu k intenzivní chemoterapii u mladších pacientů rovněž zrušilo negativní prognózu AML s mutací SF. U mladších pacientů tedy venetoklax oslabuje negativní prognostický dopad mutace SF, pokud je přidán k intenzivní chemoterapii, a měl by být proto zvažován v klinické praxi a hodnocen v prospektivních studiích.

Velká retrospektivní kohorta zahrnula nově diagnostikované pacienty s AML léčené v MD Anderson Cancer Center v letech 2017 až 2022, 27 procent z nich neslo mutaci SF. V analýze celých skupin neměla přítomnost mutace SF vliv na přežití bez relapsu (RFS) a celkové přežití (OS).

Sdílejte článek

Doporučené