Přeskočit na obsah

Vhodná strava brání úbytku mozkové hmoty

Čím starší, tím menší

Rychlost a rozsah zmenšování mozku s přibývajícím věkem se odhaduje na 5 % mozkové hmoty každých deset let po 40. roce života. Čím větší je úbytek, tím více jsou ovlivněny kognitivní funkce člověka. Odborníci ovšem naznačují, že cestou k zachování stabilního objemu mozku by mohla být vhodná strava.

Vědecké poznatky od primátů k člověku

V roce 2017 byla v časopise Nature Ecology & Evolution publikována americká studie, která odhalila, že velikost mozku primátů může souviset se složením jejich stravy. Na sledování těchto souvislostí u člověka se již dříve zaměřili univerzitní pracovníci z nizozemského Rotterdamu. Cílem jejich studie bylo vyhodnotit spojitost mezi složením stravy, velikostí mozku a kognitivními poruchami.

Do studie, která probíhala v letech 2005 až 2015, se zapojilo 4213 účastníků, kterým bylo průměrně 66 let. Sledované subjekty si vedly záznamy o svém jídelníčku a absolvovaly magnetickou rezonanci mozku. Kvalita stravy byla hodnocena na základě nizozemských stravovacích doporučení. Vyšetření mozku magnetickou rezonancí sloužilo k monitorování objemu mozku.

Studie vyzdvihla význam stravy

Z výsledků studie publikovaných v červnu 2018 v periodiku Neurology vyplývá souvislost mezi kvalitou stravy a objemem mozku. Čím kvalitnější stravu sledované osoby konzumovaly, tím větší byl objem bílé i šedé hmoty v jejich mozku. Nejlepších výsledků s ohledem na velikost mozku dosahovali jedinci, kteří pravidelně konzumovali zeleninu, ovoce, celozrnné potraviny, ořechy, mléčné výrobky a ryby. Na pozitivní výsledky měl vliv také nízký příjem slazených nápojů.

Souvislost potvrzena

Kvalitní strava může podle zjištění nizozemských odborníků zmírnit neurodegenerativní procesy v mozku, ke kterým dochází s přibývajícím věkem. Podrobnější studie, zejména longitudinálního charakteru, by přispěly k lepšímu poznání přímých a nepřímých souvislostí mezi kvalitou stravy a kondicí lidského mozku.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321826.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené