Přeskočit na obsah

Vizualizace výsledků kardiologického vyšetření podporuje adherenci k léčbě

Švédská studie zkoumala, zda vizuálně zpracované informace o asymptomatické ateroskleróze poskytnuté pacientům a jejich ošetřujícím lékařům mají pozitivní vliv na prevenci a adherenci k léčbě.

Popis studie

Do randomizované kontrolované studie bylo zapojeno 3 532 osob ve věku 40 až 60 let s minimálně jedním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – intervenční skupina čítala 1 749 osob, do kontrolní skupiny bylo zařazeno 1 783. Všichni pacienti absolvovali ultrazvukové vyšetření karotid. Pacienti z intervenční skupiny dostali zprávu s názorným vyobrazením stavu karotid vycházejícím z ultrazvukového nálezu a s porovnáním cévního a skutečného věku. Materiály obdrželi i jejich ošetřující lékaři. Pacienti z kontrolní skupiny po ultrazvukovém vyšetření tento typ lékařské zprávy nedostali.

Výsledky

Rok po vyšetření se u pacientů, kteří obdrželi vizuálně zpracovanou lékařskou zprávu, snížilo skóre FRS (Framingham Risk Score) z průměrné hodnoty 12,9 na 12,2. U kontrolní skupiny se skóre zvýšilo z 12,9 na 13,3. Obdobný trend byl pozorován u systematického hodnocení rizika srdečních onemocnění SCORE (European Systematic Coronary Risk Evaluation Score). Největší přínos přinesla vizualizace výsledků vyšetření u pacientů s nejvyšším počátečním rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Závěr

Vizualizace výsledků přispívá podle autorů studie k lepší adherenci k léčbě a dodržování režimových doporučení. Podle zjištění studie má grafické znázornění asymptomatické aterosklerózy prokazatelný přínos v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, a podporuje tak potřebu rozvoje nových metod, které by mohly zlepšit adherenci k léčbě.

Zdroj: http://response.jwatch.org/t?r=3963&c=7486&l=2&ctl=48C93:1BD6B3BB23E1CD7408FFA76E312E3E7ED2B71D9A95FA21D3&?query=etoc_jwgenmed&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené