Přeskočit na obsah

Vliv cirkulujícího kortizolu na kognitivní funkce a strukturální změny mozkové tkáně

Z výsledků studie vyplývá, že vyšší koncentrace sérového kortizolu jsou asociovány se zhoršením sledovaných parametrů.

Studie vycházející z třetí generace účastníků Framingham Heart Study hodnotila vliv hladiny ranního kortizolu v séru na kognitivní funkce a strukturální změny mozkové tkáně. Cílovou skupinou byli mladí dospělí a jedinci středního věku bez klinických příznaků demence, jejichž průměrný věk činil 48,5 let (46,8 % ve sledovaném vzorku byli muži).

Účastníci studie podstoupili kognitivní testy paměti, abstraktního myšlení, vizuální percepce, pozornosti a exekutivních funkcí (n = 2 231) a vyšetření mozkové tkáně pomocí magnetické rezonance (n = 2 018).

Výsledky studie přinesly zajímavé zjištění. Vyšší koncentrace sérového kortizolu naměřené v ranních hodinách (nejvyšší tertil versus střední tertil) byly asociovány s horší pamětí, vizuální percepcí a s nižším celkovým objemem mozku a s nižším objemem šedé kúry mozkové v oblasti okcipitálního a frontálního laloku. Vyšší koncentrace kortizolu byly současně asociovány s mnohočetnými oblastmi mikrostrukturálních změn, a to zejména ve splenium corporis callosi a v zadní části corona radiata.

Zjištěná asociace hladiny kortizolu s celkovým objemem mozku závisela na pohlaví (p = 0,048). Vyšší koncetrace kortizolu byly inverzně asociovány s celkovým objemem mozku u žen (p = 0,001) nikoliv však u mužů (p = 0,717).

Z výsledků studie vyplývá, že vyšší koncentrace sérového kortizolu byly asociovány s nižším objemem mozkové tkáně a narušením kognitivních funkcí u mladších dospělých a jedinců středního věku bez klinických známek demence. Tento jev byl obzvláště patrný zejména u ženského pohlaví.

Zdroj: Echouffo-Tcheuqui J. B., Conner S. C., Himali J. J. et al. Circulating cortisol and cognitive and structural brain measures: The Framingham Heart Study. Neurology 2018 Nov 20; 91 (21): e1961-e1970. doi: 10.1212/WNL.0000000000006549.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené