Přeskočit na obsah

Vliv na úmrtnost během hospitalizace mají u pacientů s CHOPN věk, mechanická ventilace a vážnost onemocnění

Desetiletá studie “Factors associated with hospital mortality in critically ill patients with exacerbation of COPD” publikovaná v časopise International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease identifikovala několik faktorů, které jsou nezávislými prediktory nemocniční mortality u kriticky nemocných pacientů s vážnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Patří sem věk pacienta, potřeba mechanické ventilace a závažnost onemocnění.

Spojitost mezi CHOPN a vysokou mortalitou a morbiditou, obzvláště po náhlém zhoršení nemoci, je v odborných kruzích dlouho známá. Zhoršení epizod CHOPN často vyústí v přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je následná míra úmrtnosti spojená s nemocí 11–48 %.

Chybějícím článkem byla jasná identifikace faktorů, které dokáží spolehlivě predikovat stav pacientů přijatých na JIP; zdravotníci v tomto ohledu totiž uváděli rozporuplná data. Vědci z australského Melbourne se tudíž rozhodli právě tuto otázku uzavřít.

Pacienti byli retrospektivně identifikováni z databáze JIP při Frankstonově nemocnici v Melbourne. V období od ledna 2005 do června 2016 bylo zahrnuto celkem 305 pacientů s CHOPN s průměrným věkem 67,4 let.

Výsledky ukázaly, že 77 % pacientů potřebovalo neinvazivní ventilaci, zatímco invazivní mechanickou ventilaci (IMV) muselo dostat 38,7 % pacientů. Právě u těch byla pozorována vyšší mortalita během hospitalizace. 20,5 % pacientů bylo před přijetím na JIP doma připojeno na kyslík, což spolu s vážnějšími příznaky CHOPN také souviselo s vyšší pravděpodobností úmrtí v nemocnici.

Také bylo zjištěno, že pacienti s CHOPN stráví víc času na standardním pokoji (průměrně 11,6 dní) než na JIP (4,5 dní); nižší mortalita byla pozorována právě na JIP (11,5 % vs. 18,7 %).

U pacientů, kteří zemřeli, byly oproti těm přeživším zaznamenány vyšší plasmatické koncentrace oxidu uhličitého (poukazující na nedostatečné okysličení), více leukocytů (znamení infekce) a nižší krevní tlak, což naznačuje, že u nich probíhala závažnější forma CHOPN.

Celkově autoři studie označili za faktory spojené s úmrtím během hospitalizace (u pacientů přijatých na JIP pro akutní exacerbaci CHOPN) věk pacienta, potřebu IMV místo neinvazivních metod, vážnost nemoci hodnocenou APACHE-II skóre (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) a délku pobytu na JIP či na standardním pokoji. Vědci připomínají, že mortalita kvůli CHOPN zůstává vysoká a exacerbace nemoci jsou významnou příčinou hospitalizace.

Zdroj: Diogo Pinto pro COPD News Today, dostupné na https://copdnewstoday.com/2018/09/18/copd-hospital-mortality-linked-age-mechanical-ventilation-disease-severity-study/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…