Přeskočit na obsah

Vliv na úmrtnost během hospitalizace mají u pacientů s CHOPN věk, mechanická ventilace a vážnost onemocnění

Desetiletá studie “Factors associated with hospital mortality in critically ill patients with exacerbation of COPD” publikovaná v časopise International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease identifikovala několik faktorů, které jsou nezávislými prediktory nemocniční mortality u kriticky nemocných pacientů s vážnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Patří sem věk pacienta, potřeba mechanické ventilace a závažnost onemocnění.

Spojitost mezi CHOPN a vysokou mortalitou a morbiditou, obzvláště po náhlém zhoršení nemoci, je v odborných kruzích dlouho známá. Zhoršení epizod CHOPN často vyústí v přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je následná míra úmrtnosti spojená s nemocí 11–48 %.

Chybějícím článkem byla jasná identifikace faktorů, které dokáží spolehlivě predikovat stav pacientů přijatých na JIP; zdravotníci v tomto ohledu totiž uváděli rozporuplná data. Vědci z australského Melbourne se tudíž rozhodli právě tuto otázku uzavřít.

Pacienti byli retrospektivně identifikováni z databáze JIP při Frankstonově nemocnici v Melbourne. V období od ledna 2005 do června 2016 bylo zahrnuto celkem 305 pacientů s CHOPN s průměrným věkem 67,4 let.

Výsledky ukázaly, že 77 % pacientů potřebovalo neinvazivní ventilaci, zatímco invazivní mechanickou ventilaci (IMV) muselo dostat 38,7 % pacientů. Právě u těch byla pozorována vyšší mortalita během hospitalizace. 20,5 % pacientů bylo před přijetím na JIP doma připojeno na kyslík, což spolu s vážnějšími příznaky CHOPN také souviselo s vyšší pravděpodobností úmrtí v nemocnici.

Také bylo zjištěno, že pacienti s CHOPN stráví víc času na standardním pokoji (průměrně 11,6 dní) než na JIP (4,5 dní); nižší mortalita byla pozorována právě na JIP (11,5 % vs. 18,7 %).

U pacientů, kteří zemřeli, byly oproti těm přeživším zaznamenány vyšší plasmatické koncentrace oxidu uhličitého (poukazující na nedostatečné okysličení), více leukocytů (znamení infekce) a nižší krevní tlak, což naznačuje, že u nich probíhala závažnější forma CHOPN.

Celkově autoři studie označili za faktory spojené s úmrtím během hospitalizace (u pacientů přijatých na JIP pro akutní exacerbaci CHOPN) věk pacienta, potřebu IMV místo neinvazivních metod, vážnost nemoci hodnocenou APACHE-II skóre (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) a délku pobytu na JIP či na standardním pokoji. Vědci připomínají, že mortalita kvůli CHOPN zůstává vysoká a exacerbace nemoci jsou významnou příčinou hospitalizace.

Zdroj: Diogo Pinto pro COPD News Today, dostupné na https://copdnewstoday.com/2018/09/18/copd-hospital-mortality-linked-age-mechanical-ventilation-disease-severity-study/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…