Přeskočit na obsah

Vliv podání paracetamolu na vývoj plodu

Nová studie norských a kanadských epidemiologů dokazuje souvislost mezi užíváním paracetamolu během těhotenství a poruchami vývoje nervového systému u dětí.

Do sledování, jehož výsledky zveřejnil lékařský časopis International Journal of Epidemiology, bylo zařazeno 3 000 dvojic sourozenců stejného pohlaví, z nichž jeden byl během prenatálního vývoje vystaven paracetamolu a druhý nikoli. Studie byla kontrolována na vliv širokého spektra dalších významných genetických i environmentálních faktorů včetně infekcí, horečnatých onemocnění, užívání dalších léků, konzumace alkoholu a kouření.

Děti, které byly prenatálně vystaveny paracetamolu na dobu delší než 28 dní, vykazovaly nižší úroveň motorických dovedností, komunikačních schopností a vyšší četnost problematického chování než sourozenci, kteří nebyli paracetamolu vystaveni. Při užívání paracetamolu po dobu kratší než 28 dní bylo spektrum negativních efektů podobné, ale projevy byly slabší. Aby epidemiologové mohli odlišit efekt paracetamolu od efektů onemocnění, které bylo příčinou užívání tohoto léku, sledovali efekty prenatální expozice také u ibuprofenu. U tohoto léku se efekt na vývoj nervového systému nepodařilo prokázat.

„Výsledky studie posílily naše obavy z toho, že dlouhodobé užívání paracetamolu během těhotenství může mít na vývoj dítěte negativní účinky. Nicméně příležitostné užívání paracetamolu po krátkou dobu zřejmě není pro plod škodlivé. Je důležité zdůraznit, že z epidemiologické studie nelze vyvodit závěr o kauzálním vztahu mezi užíváním paracetamolu matkami během těhotenství a poruchami vývoje u dětí. Vzhledem k tomu, že jde o první studii svého druhu s takovými výsledky, je zapotřebí, aby proběhl další výzkum, který naše nálezy potvrdí nebo vyvrátí,“ říká vedoucí epidemiologického týmu Hedvig Nordengová z university v Oslo. „Naše nálezy jsou v souladu s obecnými doporučeními lékařských autorit. Při bolestech je lékem první volby paracetamol. Ale během těhotenství by mělo být užívání všech léků omezeno.“

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené