Přeskočit na obsah

Výsledky české studie na ESMO 2022 v Paříži

posluchači,sál, seminář, kongres
Foto: shutterstock.com

Na letošním ESMO byly k ústnímu sdělení vybrány výsledky z české studie SENTIX (NCT02494063), která probíhá od roku 2016 pod vedením Onkogynekologického centra VFN ve 47 centrech 18 zemí Evropy a Jižní Ameriky. V bloku gynekologických nádorů to byla jediná čistě akademická studie. Tato práce byla podpořena dvěma granty AZV ČR. Do studie bylo během pěti let prospektivně zařazeno více než 700 pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla. Hlavní cíl studie, kterým je ověření onkologické bezpečnosti biopsie sentinelové uzliny namísto pánevní lymfadenektomie, bude prezentován v příštím roce. Práce prezentovaná letos na ESMO se zabývala patologickým zpracováním sentinelových uzlin.

20-A08zkus ONKO ESMOslide

Studie SENTIX má pro tento projekt několik prvenství: je to největší současná prospektivní studie s využitím sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla, využívala velmi intenzivní protokol pro jejich zpracování (ultrastaging), který zaručoval 100% detekci metastáz až do minimální velikosti 0,2 mm, a součástí protokolu byla centrální kontrola kvality patologického zpracování na Ústavu patologie VFN. Výsledky ukázaly, že více než 40 procent případů postižení lymfatických uzlin je detekováno pouze díky ultrastagingu a při standardním zpracování lymfatických uzlin by tyto případy nebyly zjištěny. Z hlediska intenzity zpracování ultrastaging ve čtyřech úrovních (levels) umožnil detekovat více než 90 procent metastatického postižení. Tyto výstupy by měly být klíčové pro formulaci jednotného mezinárodního protokolu pro zpracování sentinelových uzlin u pacientek s karcinomem děložního hrdla. Poděkování patří všem pacientkám, spolupracovníkům a v této práci zejména vedoucím patologům studie prof. Dundrovi a doc. Němejcové.

Sdílejte článek

Doporučené