Přeskočit na obsah

Využití thiaminu v léčbě septického šoku

Jedním z příkladů je retrospektivní monocentrická studie vedená odborníky z americké univerzity v Kentucky.

Popis studie

V rámci retrospektivní kohortové monocentrické studie se lékaři a farmaceuti zaměřili na porovnání mortality a zdravotního stavu pacientů se septickým šokem, kterým byl podáván thiamin, s pacienty bez této terapie. Diagnóza septického šoku byla stanovena na základě definice Sepse III (hladina laktátu > 2 mmol/l, podání vazopresorů). Sledovaní pacienti byli ve vážném stavu, medián počátečního skóre SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) dosahoval hodnoty 10 a medián hladiny laktátu 6 mmol/l. Dvě třetiny pacientů trpěly poruchou funkce jater.

Do studie bylo zapojeno 123 pacientů, kterým byl intravenózně podáván thiamin ve vysokých dávkách 500 mg každých 8 hodin po dobu celkem 72 hodin. Demograficky a diagnosticky odpovídající kontrolní skupina čítala 246 pacientů. Hlavním cílem bylo porovnání času, kdy došlo k poklesu hladiny laktátu. K sekundárním cílům patřilo zjištění 28denní mortality či poruchy funkce ledvin.

Výsledky

Hladina laktátu se výrazně zlepšila u pacientů, kterým byl podáván thiamin (HR = 1,307; 95% CI = 1,002–1,704). U těchto pacientů byla zaznamenána také nižší 28denní mortalita v porovnání s kontrolní skupinou (HR = 0,666; 95% CI = 0,490–0,905). Lepších výsledků bylo dosaženo u žen. U sekundárních cílů nebyly pozorovány významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami.

Závěr

Přestože se jednalo o studii, v níž chyběly opakované kontroly hladiny laktátu a randomizace pacientů, interpretace výsledků směřuje ke konstatování, že popsaný postup snižuje mortalitu u pacientů se septickým šokem. Výsledky studie by mohly dát impuls k dalšímu výzkumu a následné validaci zjištěných poznatků, jež by mohly být základem pro změnu postupů v praxi.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47262/2018/08/15/thiamine-septic-shock

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené