Přeskočit na obsah

Výživa v těhotenství a projevy alergie u dětí spolu mohou souviset

Zjištěné souvislosti a potřeba dalšího výzkumu

Užívání probiotik v období těhotenství a během kojení může podle zjištění odborníků z největší světové instituce zabývající se veřejným zdravím a prevencí přispět ke snížení rizika pozdějšího propuknutí ekzému u dětí ve věkové skupině do 4 let. Příjem rybího tuku v těhotenství a v období laktace může snížit riziko výskytu alergických reakcí na vejce.

Přestože existují důkazy, že výživová opatření mohou mít vliv jak na rozvoj alergií, tak autoimunitních onemocnění, podrobný rozbor vztahu mezi všemi aspekty výživy v době těhotenství, laktace a v prvním roce života dítěte dosud nebyl proveden.

Probiotika a rybí tuk pohledem odborných společností

Tým odborníků z John Hopkins School of Public Health ve své analýze uvádí, že Světová alergologická organizace ve svých směrnicích doporučuje probiotika a prebiotika jako součást prevence ekzému. K poznatkům o podávání rybího tuku autoři analýzy podotýkají, že Austroasijská společnost pro klinickou imunologii a alergologii doporučuje podávání rybího tuku nebo omega-3 mastných kyselin během těhotenství s cílem snížit riziko ekzému. Tato zjištění by podle nich měla být zohledněna při tvorbě směrnic a výživových doporučení pro těhotné ženy.

Probiotika jako předmět klinických studií

Řada klinických studií v minulosti hodnotila přínos podávání probiotik a prebiotik v různých formách, nebo jako součást kojenecké výživy v dávce 1–10 miliard CFU denně. Při rozboru souvislostí mezi podáváním probiotik v těhotenství a během kojení a rizikem rozvoje ekzému činilo absolutní snížení rizika 4,4 %, u projevů alergie na vejce po podávání rybího tuku v období těhotenství a kojení bylo 3,1 %. Spolehlivost těchto výsledků byla podle škály GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) hodnocena jako střední. Další zjištění týkající se výživy byla hodnocena na této škále jako málo spolehlivá, zejména kvůli nekonzistenci či nedostatečné průkaznosti. Jednalo se například o tvrzení, že čím delší je období kojení bez příkrmů, tím více se snižuje riziko rozvoje diabetu mellitu 1. typu, nebo že probiotika snižují alergickou senzibilizaci na kravské mléko.

Závěr

Přestože počet případů alergií a ekzému neustále roste, přesné příčiny stále zůstávají neobjasněny. Kromě hledání možných důvodů a souvislostí pokračuje také zkoumání možností prevence. Poznatky z prezentované analýzy mohou do budoucna sloužit jako podklady pro další výzkum.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/allergyimmunology/allergy/71455

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené