Přeskočit na obsah

Význam fyzické aktivity u lidí s revmatoidní artritidou, spondylartritidou a osteoartrózou

V doporučeních je zohledněna metaanalýza, která byla provedena s cílem odpovědět na otázku účinnosti intervencí v oblasti fyzické aktivity. Závěry metaanalýzy prokazují, že tělesná aktivita má pozitivní efekt na kardiovaskulární zdatnost a svalovou sílu u pacientů s RA, SpA a OA.

Systematická metaanalýza zahrnovala publikované údaje do dubna 2017 v podobě randomizovaných kontrolovaných studií u pacientů s RA, SpA a OA (≥ 18 let) s cílem ověřit vliv cvičení na kardiovaskulární zdatnost, svalovou sílu, pružnost a výkon neurosvalové jednotky. Systematická metaanalýza zahrnovala 63 klinických studií, z nichž bylo nakonec celkem 44 studií (3 469 osob s RA, SpA, OA) zařazeno do finálního hodnocení. Bylo zjištěno, že aerobní cvičení a posilování má vliv na kardiovaskulární zdatnost a svalovou sílu.

Výhody fyzické aktivity jsou zcela zjevně prokazatelné u pacientů s RA, SpA a OA, a proto je cvičení základním kamenem doporučení EULAR pro nefarmakologickou léčbu revmatických onemocnění. Doporučení EULAR pro fyzickou aktivitu u lidí se SpA, RA a OA poskytují čtyři klíčové principy a deset doporučení, jež stavějí tělesnou aktivitu jako nedílnou součást standardní péče v průběhu onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami zejména pro její účinnost, bezpečnost a proveditelnost.

Fyzická aktivita je doposud mnoha laiky, ale bohužel i odborníky považována u nemocných s revmatickými chorobami za škodlivou. Mylně se domnívají, že cvičení může vést ke zhoršení revmatické choroby. Je však známo, že snížená fyzická aktivita vede nejen častěji k disabilitě, ke komplikacím revmatických chorob, ale i ke zvýšené incidenci kardiovaskulárních onemocnění, k nimž vede společný jmenovatel – prozánětlivý stav. Jde jen o to, najít vhodnou fyzickou aktivitu, která nepřetěžuje pohybový systém, ale zvyšuje fyzickou zdatnost.


Zdroj: EULAR 2018

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené