Přeskočit na obsah

Význam snídaní při snižování hmotnosti nebyl potvrzen

Snídaně jsou dlouhodobě prezentovány jako nejdůležitější jídlo dne a jejich konzumace jako způsob, jak podpořit snižování tělesné hmotnosti. Aktuální metaanalýza ovšem nepřinesla jasné důkazy, že by konzumace snídaně podporovala snižování celkového denního energetického příjmu a její vynechání naopak vedlo ke zvyšování hmotnosti.Aktuální poznatky z australské metaanalýzy

Do metaanalýzy bylo zahrnuto třináct randomizovaných kontrolovaných studií, z nichž část zkoumala dopady konzumace snídaní na změnu tělesné hmotnosti a část se soustředila na souvislost mezi snídáním a celkovým energetickým příjmem. Výsledky metaanalýzy ukazují minimální rozdíly v tělesné hmotnosti (průměrně 0,44 kg) mezi sledovanými subjekty ve prospěch osob, které nesnídaly.

Analyzované studie ukázaly, že subjekty, které měly předepsáno snídat, měly vyšší celkový denní energetický příjem než ty, které byly ve skupinách nesnídajících osob. Průměrný rozdíl dosahoval 260 kcal za den. Tyto výsledky nepodporují zavedenou teorii, že vynechání snídaně vede k nadměrné konzumaci stravy později v průběhu dne.

Navzdory dlouhodobě prezentovaným nutričním doporučením a teorii o přínosu ranního jídla při snižování hmotnosti se v aktuální metaanalýze neprokázalo, že by snídaně přispívaly k redukci hmotnosti a jejich vynechání naopak vedlo k vyššímu celkovému dennímu příjmu kalorií. Pravidelné snídání může mít význam s ohledem na bezproblémovou koncentraci, pozornost či další zdravotní aspekty, nedá se ovšem zřejmě považovat za relevantní doporučení v rámci snižování tělesné hmotnosti.

Zjištěné poznatky naznačují, že metabolismus je velmi individuální záležitostí a v souvislosti s jeho fungováním nelze uplatňovat jednotný postup, který by přinášel shodné výsledky všem osobám. V procesu snižování hmotnosti může místo konzumace či nekonzumace snídaně hrát roli například střevní mikrobiom, intervaly mezi jídly či typ stravování.


Zdroj: https://www.medscape.com/

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené