Přeskočit na obsah

VZP garantuje úhradu péče spojené s koronaviry

„Chtěl bych garantovat všem pojištěncům, klientům VZP, že jsme připraveni hradit veškeré náklady na zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s šířením koronaviru v ČR. Za druhé bych chtěl garantovat všem poskytovatelům zdravotních služeb v ČR, že VZP je připravena řešit zvýšení nákladů souvisejících s šířením koronaviru a jsme připraveni nastartovat opatření, která povedou k tomu, že případné ekonomické dopady budou eliminovány z úhrad veřejného zdravotního pojištění,“ uvedl na brífinku 11. března ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek.

Na jeho pokyn zpracovávají odborné týmy pod vedením náměstka Šmehlíka analýzu, v rámci které už nyní VZP operativně upravuje úhrady tak, aby kopírovaly a podpořily kroky, které činí vláda a ministerstvo zdravotnictví.

„V poslední době jsme realizovali například kroky v oblasti sítě, nasmlouváváme kódy pro převoz infekčních pacientů, řešíme produkci laboratoří tak, abychom neomezovali jejich kapacity při testování, a v neposlední řadě chceme vyjít vstříc též poskytovatelům akutní lůžkové péče, nemocnicím, aby případné dopady byly reflektovány v oblasti úhrad,“ řekl ing. Kabátek. Aktuálně hradí VZP praktickým lékařům a ambulantním specialistům například telefonickou konzultaci s pacienty v souvislosti s koronavirem a ve spolupráci se zahraničními zdravotními pojišťovnami hradí nemocniční léčení cizinců s koronavirovou infekcí.

Veškeré kroky činí VZP ve spolupráci se svou dceřinou společností Pojišťovnou VZP, a. s., aby garantovala svým smluvním partnerům v oblasti komerčního pojištění stejnou jistotu jako v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Ředitel VZP proto v těchto dnech požádal vedení dceřiné společnosti, aby v rámci svých pojistných produktů zvýšila garanci jistoty pro klienty se sjednaným cestovním pojištěním či pojištěním ambulancí. „Jednoznačným cílem je zvýšit stabilitu a zajistit eliminaci ekonomického dopadu šíření koronaviru v ČR na naše partnery,“ uvedl ing. Kabátek.

„Chceme ujistit naše klienty, lékaře a lékařské ambulance, že jim budeme hradit ušlý zisk v případě karantény z důvodu koronaviru, v případě nakažení koronavirem nebo v případě uzavření ambulance v důsledku zásahu vyšší moci. Chtěl bych ubezpečit i naše občany cestující do zahraničí, že pokud budou respektovat nařízení ministerstva zdravotnictví a vlády, tak jim budeme hradit péči v důsledku koronoviru, dokonce máme možnost uhradit i hotelové ubytování nad tři dny, co hradí cestovní kanceláře. Z důvodu karantény budeme vracet pojistné v případě zrušení zájezdu a budeme vracet 50 procent storno poplatku při zrušení zájezdu,“ upřesnil předseda představenstva a výkonný ředitel Pojišťovny VZP, a.s., Robert Kareš, Ph.D., MBA.

 

Na dotaz MT k odhadované výši nákladů péče o pacienty s koronovarem uvedl ředitel Kabátek, že modelace je na počátcích šíření koronaviru složitá. „Nevíme ještě, jak se bude situace dál vyvíjet, ale v každém případě máme dostatečné zdroje pro to, abychom udrželi systém ekonomicky stabilní. V předchozích letech vytvořila VZP poměrně robustní rezervní fond, naplnila ho v plné výši dle zákona 2,5 miliardy korun a máme disponibilní zdroje i na jiných fondech, přes 10 miliard,“ řekl. Možným výpadkem příjmů z pojistného v důsledku vysoké nemocnosti na koronavirovou infekci je podle něj zatím předčasné se zabývat. „Mohu všechny uklidnit, že v tuto chvíli se neobáváme, že by náklady spojené s koronavirovou infekcí nějakým způsobem významně ovlivnily hospodaření VZP. Co se týká úhrad, garantujeme všem smluvním partnerům, že budeme velmi operativně přistupovat k tomu, jak jednotlivé aspekty koronavirové infekce dopadnou do výsledku jednotlivých zařízení. Garantovali jsme, že veškerou produkci poskytnutou v této souvislosti zohledníme i v referenčním období při nastavování úhrad do budoucího období,“ řekl ing. Kabátek.

 

MT se zajímala rovněž o to, jak konkrétně se může odrazit v nastavení budoucích úhrad to, že ambulance nyní v souvislosti s koronavirem výrazně zvýší produkci, nebo naopak nebudou fungovat, protože jsou v karanténě. „V tuto chvíli je to o standardní komunikaci mezi námi jako plátcem a poskytovatelem zdravotním péče, je to otázka jak komerčního připojištění, pokud lékař z důvodu vyšší moci, tedy i koronaviru, je omezen ve výkonu své profese, může uplatnit komerční pojištění. Z pohledu VZP my samozřejmě budeme chtít s jednotlivými segmenty hovořit o tom, jak bude vypadat výsledek. V tuto chvíli normálně běží standardní měsíční předběžné úhrady, jak jsou nastaveny v rámci úhradových mechanismů, a v případě, že by výskyt koronaviru měl zásadní dopad do těchto úhradových mechanismů, budeme to řešit individuálně,“ řekl ing. Kabátek s ujištěním, že VZP je připravena operativně řešit s lékaři to, jak nakonec situace do jejich praxí dopadne. „Pokud by zásadním způsobem byl změněn referenční objem produkce v daném roce, tak jistě budeme chtít s lékařem mluvit o tom, že nově nastavené parametry nebudou vycházet z tvrdých čísel, která byla nynější situací ovlivněna, ale ze vzájemné dohody, která bude reflektovat třeba předchozí období, které bylo standardní,“ doplnil.

 

MT se zeptala ing.Kabátka i na to, jaká opatření přijala VZP: máte mnoho zaměstnanců, chodí k vám na přepážky mnoho klientů, jak jste zajistili, aby se infekce nepřenášela dál? „V rámci možností se snažíme distribuovat mezi naše zaměstnance ochranné prostředky, tedy zejména dezinfekční, a snažíme se více cílit na poskytnutí home office. Kolegům, kteří mohou svoji práci vykonávat z domácího prostředí, to v maximální míře umožníme. Aktuálně jsem dal příslušným náměstkům pokyn, aby vydefinovali takovéto zaměstnance. Samozřejmě klíčové je, abychom udrželi provoz pojišťovny, ale v mezích možného poskytli zaměstnancům to, co pro své bezpečí potřebují. Na přepážkách mají pracovníci dezinfekční gel, nikoli roušky, podporujeme tuto ochranu především u zdravotníků.“

Pro MT ředitel Kareš pak upřesnil, že Pojišťovna VZP, a.s., má v současnosti smlouvy s 3 500 lékaři. V případě nákazy koronavirem, karantény či zásahu vyšší moci jim uhradí ušlý zisk v souladu s pojistnými podmínkami a smlouvou. Další lékaři mohou smlouvy uzavřít, musejí ale počítat s dvouměsíční čekací dobou, která má zabránit spekulacím, kdy by například lékař věděl, že je nemocný, měl už příznaky. „Situaci průběžně vyhodnocujeme a ukáže-li se, že bychom měli postoupit ještě dál v poskytování garancí lékařům, jsme ochotni to udělat,“ řekl ředitel Kareš. Co se týká cestovního pojištění, za normálního provozu má pojišťovna v zahraničí v průběhu roku zhruba milion klientů. Aktuálně se počet výrazně snížil, lidé reagují na varování, aby do zahraničí necestovali. „My jim garantujeme, že jim uhradíme zdravotní péči v souvislosti s koronavirem. Jsme jim schopni nabídnout, pakliže se dostanou do karantény, kompenzaci nákladů na ubytování. Pakliže budou rušit cestu a nebudou chtít cestovat do zahraničí vůbec, budeme to respektovat, budeme jim vracet pojistné a kompenzovat jim 50 procent storna zájezdu,“ řekl.

 

MT: Je stanovena doba, do kdy musí lékař oznámit danou událost komerční pojišťovně?
„To se klasicky řídí zákonem o pojistné smlouvě a zákonem o pojišťovnictví, mají tedy zákonné lhůty pro hlášení. Když se jedná o ušlý zisk, lékař to hlásí téměř okamžitě a shodou okolností máme už jeden případ, kdy lékař je v karanténě v důsledku koronaviru, a předpokládám, že počty těchto lékařů se budou zvyšovat,“ uzavřel ředitel Kareš s doplněním, že komerční smlouvy umožňující úhradu ušlého tisku mohou uzavírat praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubaři či lékárny.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené