Přeskočit na obsah

Vztah mezi závažnou hypoglykemií a kardiovaskulárními příhodami a mortalitou u pacientů s diabetem 2. typu

Letos byla v časopise Diabetes Care publikována prospektivní kohortová analýza 1209 osob s diagnostikovaným diabetem ze studie ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). Závažné hypoglykemie byly identifikovány na základě prvního místa ICD-9 kódů z hospitalizací, návštěv pohotovosti a ambulantních telefonátů během roku 2013. Za tento rok byly rovněž zachyceny KV příhody a mortalita. Autoři studie použili adjustovaný Coxův regresní model pro časově variujícící expozici hypoglykemie.

Zachyceno bylo 195 osob s nejméně jednou epizodou závažné hypoglykemie během mediánu sledování 15,3 roku. Po výskytu závažné hypoglykemie byla tříletá kumulativní incidence ischemické choroby srdeční (ICHS) 10,8 % a mortality 28,3 %. Po adjustaci se ukázalo, že závažná hypoglykemie byla spojena s ICHS (hazard ratio [HR] 2,02, 95% CI 1,27–3,20), celkovou mortalitou (HR 1,73, 95% CI 1,38–2,17), kardiovaskulární mortalitou (HR 1,64, 95% CI 1,15–2,34) a nádorovou mortalitou (HR 2,49, 95% CI 1,46–4,24). Hypoglykemie nebyla asociována s iktem, srdečním selháním, fibrilací síní a nekardiovaskulární a nenádorovou mortalitou. Výsledky byly robustní v podskupinách podle věku, pohlaví, rasy, trvání diabetu a výchozího KV rizika.

Autoři své sledování uzavřeli slovy, že závažné hypoglykemie jsou silným markerem vysokého absolutního rizika kardiovaskulárních příhod a mortality.

Zdroj: Diabetes Care 2018; 41: 104–111. https://doi.org/10.2337/dc17-1669

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Koukolík: Kdo zapomene na svou minulost

31. 3. 2023

O extremismu slyšíme denně. V případě islámu pak o vztahu extremismu a náboženství. Naproti tomu se málo ví o vztahu náboženství k extremismu…