Přeskočit na obsah

Zánět apendixu po klozapinu

nevolnost
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V poslední době bylo referováno o spojitosti mezi apendicitidou a klozapinem. Nicméně tuto spojitost zkoumalo málo jiných studií, než jsou kazuistiky. Proto si čtyřčlenný tým japonských odborníků z Nirasaki a Tokia (nemocniční a univerzitní pracoviště) dal za cíl zkoumat tuto spojitost mezi apendicitidou a klozapinem. Autoři použili velkou japonskou databázi spontánních hlášení. Výsledky jejich studie publikoval prestižní časopis Journal of Clinical Psychopharmacology.

V této studii byly použity údaje ze Zprávy o nepříznivých lékových příhodách v Japonsku. Pacienti, kteří dostávali klozapin nebo neklozapinová antipsychotika 2. generace (NC‑SGA), byli zahrnuti do studie. Autoři porovnali hlášení frekvence apendicitidy spojené s klozapinem a NC‑SGA. Za tímto účelem vypočítali poměr rizik použitím statistických modelů upravených pro věkovou skupinu, pohlaví a užívání anticholinergních látek. Autoři provedli analýzu ke zkoumání času do začátku apendicitidy spojené s klozapinem.

Celkem bylo do této studie zahrnuto 8 921 pacientů, z nichž 85 (1 %) mělo apendicitidu. Z nich 83 užívalo klozapin. Apendicitida byla významně častěji hlášena u klozapinu než u NC‑SGA. Časová analýza ukázala, že riziko vývoje apendicitidy spojené s klozapinem se zvyšuje v čase.

Závěry: Klozapin byl spojen s vyšším rizikem apendicitidy než NC‑SGA, riziko se zvyšovalo v čase. Tyto nálezy poukazují na to, že je nutné, aby klinici věnovali větší pozornost riziku vývoje apendicitidy během léčby klozapinem. 

Zdroj: Misawa F, Nakajima N, Fujii Y et al. Appendicitis associated with clozapine. Analyses based on a spontaneous reporting system database in Japan. J Clin Psychopharmacol. 2023;43(3):228–232.

Sdílejte článek

Doporučené