Přeskočit na obsah

Zaváděcí systém elektrod Selectra pro stimulaci levého Tawarova raménka obdržel značku CE

5-23_B3b

Za posledních sedm dekád prošla kardiostimulace obrovským vývojem. Jedním z posledních kroků na této cestě je stimulace převodního systému srdečního. Ta nabízí další posun k fyziologické aktivaci myokardu, především díky výraznému omezení dyssynchronie a s tím spojeného srdečního selhání. Rychlý nástup těchto metod do klinické praxe je umožněn mohutným technologickým vývojem.

Stimulaci převodního systému srdečního (CSP) nejprve dominovala stimulace Hisova svazku. Ta má některé limitace, které znesnadňují její širší klinické použití. Patří mezi ně vyšší náročnost operačního postupu a nemožnost jejího využití u všech pacientů s raménkovou blokádou. Většinu limitací stimulace Hisova svazku se podařilo odstranit stimulací nižších etáží převodního systému – přímou stimulaci levého Tawarova raménka anebo myokardu levého septa.

Foto BiotronikElektroda pro CSP je odlišná od klasických elektrod a vyžaduje zavedení pomocí speciálního zavaděče. Tyto technologie procházejí rychlým vývojem. To platí i pro zaváděcí systém Selectra 3D společnosti BIOTRONIK. Ten nyní obdržel schválení značky CE, čímž se k zařízením pro stimulaci Hisova svazku přidají nástroje pro stimulaci oblasti levého Tawarova raménka (LBBAP).

Bezpečnost a účinnost tohoto systému, který byl v roce 2021 schválen pro HBP, byla prokázána ve více než deseti studiích zahrnujících přes 1 000 pacientů. V belgickém registru, jenž čítá 353 pacientů z osmi center, prokázal systém Selectra 3D pro LBBAP 95% úspěšnost implantace, nízké stimulační prahy (0,6 ± 0,4 V při 0,4 ms), které si podržely stabilitu po dobu 12 měsíců, a nízkou míru revize elektrod 1,4 procenta.

„Díky této studii jsme prokázali, že stimulace oblasti levého Tawarova raménka pomocí zaváděcích systémů společnosti Biotronik je bezpečnou a spolehlivou variantou ošetření. Je spojena s vysokou úspěšností implantace, nízkými stimulačními prahy a vysokým profilem bezpečnosti,“ dodal vedoucí autor studie prof. Dr. Jan De Pooter z centra kardiologie a elektrofyziologie v univerzitní nemocnici v belgickém Gentu.

Selectra se používá i v ČR

Tento způsob léčby je používán již v řadě nemocnic v České republice. Největší zkušeností s instrumentáriem Selectra 3D disponuje Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice.

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., který se stimulací převodního systému v Českých Budějovicích začal již před více než pěti lety, dodává: „Je to fascinující způsob stimulace, který nezanechává na srdci příliš velké následky v podobě asymetrické, či chcete‑li dys­syn­chron­ní kontrakce srdce. Naše zkušenosti s výbornými stimulačními parametry a stabilitou stimulačních elektrod v cílové oblasti levého Tawarova raménka jsou podobné zkušenostem z belgického registru. Věříme, že tímto způsobem se v budoucnu vyhneme velkému počtu nutných reoperací u pacientů – nositelů kardiostimulátorů, kteří po letech stimulace přicházejí se známkami srdečního selhání a vyžadují vylepšení stimulačního systému na biventrikulární.“

Nespornou výhodou těchto zaváděcích systémů pro stimulaci převodního systému je, že zahrnují rozsáhlé portfolio zavaděčů a různé možnosti zahnutí, které jsou vhodné pro různé anatomie pacientů, což nemá na současném trhu obdobu.

Účinnost těchto různých variant byla potvrzena v předchozí studii, jež prokazuje, že zahnutí 55 mm je vhodné pro většinu anatomií, 40 mm umožňuje dosáhnout na proximálnější septální cíle a zahnutí 65 mm na distálnější septální cíle v dilatovaném srdci. Systém Selectra 3D přinášející více možností volby pro různé anatomie pacientů úspěšně podpořil více než 90 procent zákroků CSP. Elektrické parametry byly optimální v době implantace a zůstaly stabilní i přes střední následnou dobu 178 (34–402) dní.  

Sdílejte článek

Doporučené