Přeskočit na obsah

Žebříček vědecké plodnosti lékařských fakult

Výsledky vědecké práce na 1. LF UK

V lednu 2010 zveřejnila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice - více informací ZDE.

Hodnocení má motivovat poskytovatele i příjemce podpory výzkumu a vývoje, aby kladli důraz především na zvýšení efektivnosti při čerpání veřejných prostředků na podporu výzkumu a vývoje, na rozlišení kvalitních a méně kvalitních pracovišť výzkumu a vývoje a na postupné zvyšování přínosů pro ekonomiku a společnost.

Dosažená bodová hodnocení jednotlivých institucí jsou významně ovlivněna několika skutečnostmi.

Kolik pracovníků se plným časem podílí na vědecké práci? Jinak je tomu například na pracovištích universit s rozsáhlými pedagogickými povinnostmi, jinak ve výzkumných ústavech, jinak ve fakultních nemocnicích.

Kolik prostředků stál dosažený výsledek? Obtížné je porovnat produktivitu a efektivitu mezi vzdálenými vědními disciplínami.

Porovnání je tedy podstatně složitější a vyžaduje zohlednění mnoho dalších parametrů. Pro základní orientaci v strategických úvahách managementu 1. LF UK využíváme jako podklad porovnávání porovnatelného, tedy obecně lékařské vědy a šíře i biomedicíny.

Krom řady dalších informací, z analýzy vyplývá:

  • Vědecká produkce UK (429256 bodů), která je v porovnání universit v ČR na prvním místě, je vyšší, než suma výstupů všech ostatních českých universit dohromady a více než trojnásobná, než university na místě druhém.
  • Produkce v rámci universit mají nejvyšší matematické, přírodovědecké a lékařské fakulty. Přitom nelze zjednodušeně tvrdit, že například společenskovědní obory jsou obecně "v nevýhodě". Existuje výrazná variabilita mezi různými pracovišti podobných oborů.
  • Produkce 1. LF UK (63241 bodů) je vyšší než obou dalších pražských LF dohromady a je více než dvojnásobná, než produkce LF Masarykovy university v Brně, druhé nejproduktivnější lékařské fakulty v ČR.
  • Produkce lékařských fakult nezaostává za špičkovými biomedicínskými pracovišti AV ČR, ve většině případů je i násobně předstihuje
  • Existuje propastný rozdíl mezi produktivitou fakultních nemocnic. VFN v Praze, z hlediska vědecké produktivity nejsilnější nemocnice v ČR (25680 bodů), dvojnásobně předstihuje další nemocnici v pořadí. Její produkce je vyšší než například produkce UMG AV ČR.

Při širším, meziresortním porovnání může předložená analýza rovněž odpovědět na další otázky. Například pokud bychom dospěli k úvahám o prioritních směrech české vědy, neměly by to být právě ty, které jsou nejproduktivnější? Nemělo by financování vědy, které je administrováno některými ministerstvy, zohlednit efektivitu vložených prostředků, do, v mnoha případech pouze deklarativně "aplikovaného" výzkumu? Ano, to jsou už ovšem spíše otázky s politickým podtextem.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
proděkan 1. LF

 

Ilustrativní bodová hodnocení (celkový počet bodů dle Metodiky, vybrané podobné  „porovnatelné“ instituce). Porovnání výsledků minulého a letošního hodnocení.

  2008 2009
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PřF 9109 14383
Ostravská univerzita v Ostravě Přírodovědecká fakulta 1784 3601
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta 40967 70158
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 21241 42157
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v HK 14668 20619
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta 28778 63241
Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta 12833 23957
Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 6722 25387
Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni 8256 14444
Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 1853 22714
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta 9432 19752
Masarykova univerzita LF   26389
Masarykova univerzita PrF   60309

Fyziologický ústav AV ČR, 13497 27405
Ústav experimentální medicíny AV ČR 7731 16950
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 21146 32196
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 12756 20872

Institut klinické a experimentální medicíny 10782 22676

Fakultní nemocnice v Motole 308 12155
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 20 301
Fakultní nemocnice Hradec Králové 2194 4226
Fakultní nemocnice Na Bulovce 828 2101
Fakultní nemocnice Plzeň 2750 5217
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 15310 25680

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,, www.tribune.cz

autor je proděkan 1. LF

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené