Přeskočit na obsah

Zerlasiran uspěl ve studii fáze II u pacientů s vysokým Lp(a)

ateroskleroza
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Probíhající 36týdenní studie fáze II ALPACAR‑360 se zerlasiranem přinesla pozitivní výsledky. Studie zahrnula 178 subjektů s výchozími koncentracemi lipoproteinu(a) 125 nmol/l nebo vyššími a s vysokým rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění (ASKVO). Zerlasiran je krátká interferující RNA určená ke snížení produkce Lp(a), klíčového geneticky podmíněného kardiovaskulárního rizikového faktoru, který postihuje až 20 procent světové populace. Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byl zerlasiran podáván v dávce 300 mg subkutánně každých 16 nebo 24 týdnů a 450 mg každých 24 týdnů. V 36. týdnu došlo k vysoce významnému poklesu koncentrací Lp(a) oproti výchozí hodnotě ve srovnání s placebem. Medián procentuálního snížení Lp(a) o 90 procent nebo více byl pozorován u obou testovaných dávek. Současně nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní problémy.

Medián výchozích hodnot Lp(a) byl ve studii 215 nmol/l. 60týdenní studie pokračuje a budou vyhodnoceny sekundární cíle včetně možných účinků na další lipidy/lipoproteiny.

Společnost Silence plánuje oznámit hlavní 48týdenní údaje ze studie ALPACAR‑360 ve druhém čtvrtletí 2024.

Zdroj: https://www.businesswire.com/news/home/20240313160113/en/Silence‑Therapeutics‑Announces‑Positive‑Topline‑36‑Week‑Data‑from‑Ongoing‑ Phase‑2‑Study‑of‑Zerlasiran‑in‑Patients‑with‑High‑Lipoprotein‑a

Sdílejte článek

Doporučené