Přeskočit na obsah

Zhoršení čichu může být zřejmé již v prvních stadiích roztroušené sklerózy

Studie „Olfactory dysfunction in multiple sclerosis“ prezentovaná v časopise Multiple Sclerosis and Related Disorders potvrzuje předchozí výzkum ohledně čichových potíží pacientů s RS. Také tvrdí, že delší trvání nemoci a častější relapsy jsou spojeny s většími komplikacemi, neboť centrální nervový systém a olfaktorní dráhy jsou u RS zapojeny ve větší míře. Související otázky jsou mezi vědci předmětem diskuzí, protože na čichovém nervu jsou jen zřídka prokazatelné léze.

Snížená schopnost cítit pachy a vůně nebo jejich změněné vnímání patří mezi nemotorické příznaky RS, které jsou často nedostatečně diagnostikovány.

Čich (olfakce) je řízen nervovými drahami, které zahrnují čichový nerv a různé oblasti v mozku, konkrétně čichový bulbus a trakt, orbitofrontální oblast a kortex, insulu a mozeček.

Vědci měli za to, že díky tomu, že čichový nerv z velké části postrádá myelin (ochranný obal na povrchu neuronů, který je u RS poškozen), bude tento smysl chráněn před poškozením. Avšak poslední výzkumy uvádí, že zapojení olfaktorních drah je u RS výrazně větší, než se předpokládalo.

Ukázalo se, že čich je poškozen v časných stadiích neurodegenerativních onemocnění, jakými jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Studie dokonce naznačují, že zhoršení čichu by mohlo být použito jako biomarker diagnostiky neurodegenerace.

Avšak klinické studie zkoumajicí čichové funkce u pacientů s RS poskytují jiné výsledky. Některá data mluví u RS o 20% až 40% čichovém poškození, většinou u pacientů s relaps-remitentní RS, ale také u primárně progresivní formy nemoci. Jiné studie neuvádí žádné čichové potíže spojené s RS.

Tato nesourodost výsledků zaujala turecké vědce, a tak použili validovaný test na vyhodnocení spojitosti mezi čichovou dysfunkcí a trváním a progrese RS stejně jako kognice pacientů. Čich byl posuzován pomocí čichového testu z Connecticut Chemosensory Clinical Research Center a kognitivní schopnosti pomocí tzv. Montreal Cognitive Assessment. Celkem bylo zahrnuto 31 dospělých pacientů z ambulance RS na klinice v Instanbulu a 24 zdravých osob jako kontrolní skupina. Minimální doba sledování pacientů byla 5 let. Byli vyloučeni pacienti s jinými onemocněními, které by mohly způsobit čichové potíže.

V testu čichu měli zúčastnění identifikovat předměty každodenního používání: arašídové máslo, mýdlo, čokoládu, kávu, skořici, naftalínové kuličky a dětský pudr.

Výsledky odhalily, že RS pacienti, zejména ti s delším trváním nemoci a častějšími relapsy, si v čichovém testu vedli hůře než zdraví jedinci. Lepší kognitivní status také souvisel s lepšími výsledky v čichovém testu.

„Naše výsledky mohou mít významný dopad do klinické praxe: čichový test by mohl být užitečným odrazem kognitivní dysfunkce RS pacientů, bez ohledu na jejich pohyblivost,“ napsali autoři.

Mezi mírou ztráty pohyblivosti a čichovým vnímáním nebyla nalezena žádná korelace. To však může být způsobeno malým počtem účastníků studie, uvedl tým.

Rozdíl v čichovém vnímání pacientů s RS a kontrol byl výraznější než v předchozích studiích, i když tito pacienti byli stále v raných stadiích nemoci.

„Tato studie podporuje předpoklad, že existuje vztah mezi RS a vnímáním čichu a dále korelace mezi kognitivním zhoršením a čichovou dysfunkcí, a to již v raných stadiích nemoci, u mladých pacientů s menšími potížemi s pohyblivostí,“ uzavřeli autoři. „Hodnocení čichu by mohlo být užitečné pro sledování progrese nemoci v průběhu času,“ dodali.

Zdroj: Jose Marques Lopes pro Multiple Sclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/03/19/ms-patients-poorer-sense-of-smell-even-at-early-disease-stages-study/.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…