Přeskočit na obsah

Znečistěné ovzduší vede celosvětově k milionům návštěv lékařské pohotovosti kvůli astmatickým záchvatům

Celosvětově může být ročně 9 až 33 miliónů návštěv lékařské pohotovosti kvůli astmatu zapříčiněno vdechováním vzduchu znečištěného ozónem nebo jemnými částečkami, které dokáží vnikat hluboko do dýchacích cest. Uvádí to studie publikovaná nedávno v Environmental Health Perspectives.

Zjištění mezinárodního týmu autorů několika spolupracujících institucí naznačují, že strategie snažící se o vyčištění vzduchu mohou zmírnit potíže s astmatem a zlepšit zdraví dýchacích cest osob po celém světě. Astma je globálně nejčastěji se vyskytující chronické respirační onemocnění postihující asi 358 milionů lidí. Podle studie by významným zdrojem atak nemoci mohly být emise aut a další typy znečištění.

Vědci nejdříve zhodnotili návštěvy lékařské pohotovosti (LP) kvůli astmatu v 54 státech a v Hong Kongu a následně získaná data zkombinovali s informacemi o epidemiologických vztazích expozice a odpovědi na ni a s hodnotami globálního znečištění získanými ze satelitů umístěných na oběžné dráze Země.

Nový výzkum ukázal následující:

  • Globálně může být ročně 9 až 23 miliónů návštěv LP (8–20 % všech návštěv LP kvůli astmatu) způsobeno ozónem, který vzniká jako produkt interakce slunečního záření s emisemi aut, elektráren a dalších zařízení.
  • Ročně bylo 5 až 10 miliónů návštěv LP kvůli astmatu spojeno s jemnými částečkami v ovzduší, které se mohou usazovat hluboko v dýchacích cestách.
  • Odhadem zhruba k polovině návštěv LP kvůli astmatu z nečistého ovzduší došlo v jihovýchodní Asii, zejména Indii a Číně.
  • Ačkoli v USA je oproti jihovýchodní Asii vzduch relativně čistý, ozón a jemné částečky tam přispěly podle odhadů k 8–21 % (ozón) a ke 3–11 % (částečky) návštěv LP kvůli astmatu.

K určení globální úrovně znečištění byly v této práci použity atmosférické modely, pozemní monitory a satelity vybavené vzdálenými detektory. Tak bylo možné stanovit konzistentní hodnoty koncentrací jednotlivých škodlivin. Díky získaným datům byli vědci schopni spojit výskyt astmatu se znečištěním vzduchu i v oblastech, kde nebyla k dispozici odpovídající měření kvality vzduchu.

Země jako Indie nebo Čína mohou být astmatem více zasaženy, protože tamější populace je obrovská a pravidla pro emise továren zpravidla volnější.

Zhruba 95 % světové populace žije v oblastech s nezdravým ovzduším. Dřívější studie se zaměřila na dopad znečištění na srdeční choroby, chronické respirační nemoci, rakovinu plic a infekce dolních dýchacích cest a ukázalo se, že jemné částečky a ozón jsou zodpovědné za 4,1 miliónu a 230 000 předčasných úmrtí za rok 2016. Autoři připomínají, že znečištěný vzduch je celosvětově hlavním environmentálním zdravotním rizikem a jeho dopad na zdraví je skutečně široký.

Vědci navrhují, aby zákonodárci tvrdě šlapali na paty producentům zmiňovaných škodlivin nebo i třeba oxidů dusíku. Přístup, který by vedl ke zlepšení kvality ovzduší, zlepší i zdraví populace, včetně výskytu astmatu. Jedním z rychlých způsobů dosažením navrženého cíle je omezení emisí aut ve velkých městech.

Studie byla podpořena těmito organizacemi: NASA Health and Air Quality Applied Science Team, NASA Aura ACMAP, Stockholm Environment Institute Low Emissions Development Pathways Initiative, Global Environment Research Fund of the Japan Ministry of the Environment.

Zdroj: Tisková zpráva poskytnuta Univerzitou George Washingtona, dostupné na https://publichealth.gwu.edu/content/air-pollution-leads-millions-er-visits-asthma-attacks-worldwide

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…