Přeskočit na obsah

Znečištění ovzduší z dopravy přispívá ke vzniku dětského astmatu

Nový výzkum provedený odborníky z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) a Harvard T.H. Chan School of Public Health ukazuje, že dlouhodobá expozice znečištění ovzduší z dopravy významně zvyšuje riziko dětského astmatu, a to především u nejmenších dětí. Studie byla publikována jako dopis editorovi v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Logická hypotéza

Už předchozí výzkum prokázal, že bydlení poblíž hlavních silnic a celoživotní expozice znečištěnému ovzduší jsou asociovány se snížením plicních funkcí u dětí mezi sedmi a deseti lety věku. To právě vedlo k vyslovení hypotézy, že dalším krokem tohoto pochodu je dětské astma.

K jejímu ověření byla analyzována data 1 522 bostonských dětí, narozených mezi lety 1999 a 2002, jejichž matky se zúčastnily dlouhodobé studie jménem Project Viva. Ten měl za úkol zjistit, jak behaviorální a environmentální faktory, jako je spánek nebo stravovací návyky, ovlivňují zdraví dětí. V rámci tohoto projektu matky poskytly k dalšímu výzkumu bohaté informace medicínského, socioekonomického i demografického rázu, včetně historie adres bydliště.

Právě díky záznamům adres bydliště bylo možné zjistit vzdálenost hlavních silnic od domovů dětí. Na některých adresách bylo možné zjistit dokonce i konkrétní stav ovzduší v různých obdobích a spočítat denní expozici polétavému prachu. Tento termín se používá pro drobné partikule, rozptýlené ve vzduchu, které se po vdechnutí ukládají v alveolech. Zdrojem polétavého prachu je především spalování – tepelné elektrárny, spalovací motory apod.

Emise z jednoho zdroje

Výzkumný tým také zjišťoval expozici sazím, které jsou součástí pevných emisí, mají karcinogenní účinky a podle některých odborníků mají velký podíl i na změně klimatu. Saze pocházejí především z nedokonalého spalování fosilních paliv a jejich hlavním zdrojem jsou dieselové motory a tepelné elektrárny. V okolí Bostonu je zdrojem sazí doprava, což je pro tento výzkum velkou výhodou. Ve většině jiných oblastí jsou zdroje pevných emisí smíšené.

Analýza geografických dat z dotazníků Project Viva poskytla nečekaně jasné výsledky. Nejnápadnější byla asociace bydlení v blízkosti hlavních tahů a dětského astmatu, a to ve všech zkoumaných věkových kategoriích.

Od silnice dál!

Děti ve věku sedmi až deseti let, které žijí méně než 100 metrů od hlavní silnice, mají skoro třikrát vyšší riziko astmatu (symptomů nebo potřeby každodenní léčby), než děti, které dělí od frekventovaných silnic více než 400 metrů.

Zarážející je, že vliv znečištění ovzduší z dopravy na dětské astma je patrný právě i v Bostonu, kde jsou díky rozsáhlým opatřením koncentrace škodlivin relativně nízké.

Nejde však jen o děti v tomto věku. Expozice sazím a jemnému polétavému prachu je asociována s astmatem i u dětí ve věku 3-5 let. Podle vědců stojí za touto asociací fakt, že menší děti tráví doma více času a jejich dýchací cesty jsou užší, proto má jejich reakce na znečištění významnější klinický dopad.

Ukázalo se však také, že mezi staršími dětmi je silnější asociace pozorována u dívek. Na základě údajů, které jsou nyní k dispozici, však není možné tyto výsledky vysvětlit.

Zdroj: Mary B. Rice, Sheryl L. Rifas-Shiman, Augusto A. Litonjua, Matthew W. Gillman, Nicole Liebman, Itai Kloog, Heike Luttmann-Gibson, Brent A. Coull, Joel Schwartz, Petros Koutrakis, Emily Oken, Murray A. Mittleman, Diane R. Gold. Lifetime air pollution exposure and asthma in a pediatric birth cohort. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2018; DOI: 10.1016/j.jaci.2017.11.062

http://www.szu.cz

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…