Přeskočit na obsah

Zolpidem zvyšuje riziko smrtelných srážek pro řidiče motorových vozidel

Výsledky jejich případově průřezové studie založené na populaci publikoval odborný časopis CNS Drugs.

Zolpidem je celosvětově jedním z nejčastěji užívaných hypnotik, ale bylo referováno o spojitostech se závažnými nepříznivými účinky, jako jsou srážky motorových vozidel. Cílem této studie bylo hodnotit spojitost smrtelných srážek motorových vozidel s předepisováním zolpidemu a zvažování souvislosti s těmito kolizemi.

Autoři provedli případovou průřezovou studii, kde každý případ sloužil jako svoje vlastní kontrola spojením údajů úřadu pro silniční provoz o smrtelných srážkách motorových vozidel mezi roky 2010 a 2014 s údaji národního zdravotního pojištění. Období případu bylo definováno jako jeden den před smrtelnými kolizemi motorových vozidel a bylo vhodné ke čtyřem kontrolním obdobím v 90denních intervalech. Byla provedena podmínečná logistická regrese k výpočtu poměru rizik pro smrtelné kolize motorových vozidel spojené s expozicí zolpidemu. Poměry rizik byly upraveny pro expozici jiným lékům měnící se v čase. Byla též provedena stratifikovaná analýza u věkové skupiny (65 let nebo mladší) a s ohledem na to, zda pacienti byli novými uživateli zolpidemu.

Mezi 714 osobami byl upravený poměr rizik pro smrtelnou srážku motorového vozidla spojen s předepsáním zolpidemu předchozí den 1,48 (95% CI 1,06–2,07). Po stratifikaci bylo významně zvýšené riziko pozorováno u mladší věkové skupiny (OR = 1,62; 95% CI 1,03–2,56) a nových uživatelů zolpidemu (OR = 2,37; 95% CI 1,40–4,00).

Závěr: V této studii bylo předepsání zolpidemu předchozího dne významně spojeno se zvýšeným rizikem smrtelných srážek motorových vozidel.


Zdroj: Yang BR, Kim YJ, Kim MS et al. Prescription of zolpidem and the risk of fatal motor vehicle collisions: A population‑based, case‑crossover study from South Korea. CNS Drugs 2018,32(6):593–600.

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené