Přeskočit na obsah

Způsobují inhibitory protonové pumpy demenci?

Během posledních let patří k nejčastějším obavám pacientů potenciální riziko demence spojené s užíváním inhibitorů protonové pumpy. Jejich podkladem je studie, publikovaná v roce 2016, která ale měla několik zásadních nedostatků. (NEJM JW Gen Med Jun 15, 2016 and JAMA Neurol 2016 Apr 1; 73: 410). V roce 2017 byly na totéž téma provedeny tři další studie, ale ani jedna z nich asociaci mezi užíváním inhibitorů protonové pumpy a kognitivním deficitem nepotvrdila.

Statisíce důkazů

Ve finské studii bylo porovnáváno 70 000 pacientů s Alzheimerovou chorobou se 280000 zdravými odpovídajícími kontrolami, ale anamnéza užívání inhibitorů protonové pumpy se nelišila (NEJM JW Gen Med Sep 15 and Am J Gastroenterol Jul 11; [e-pub]).

Ani v americké studii, provedené na 10 500 pacientech průměrného věku 73 let s ověřenou normální kognitivní funkcí nebo mírným kognitivním deficitem nebylo užívání inhibitorů protonové pumpy asociované s rozvojem kognitivního deficitu ani s progresí mírného deficitu do demence (NEJM JW Gen Med Sep 15 and Gastroenterology Oct; 153: 971).

A třetí významný důkaz přišel z USA - observační prospektivní studie, jíž se zúčastnilo 14000 zdravotních sester. Ani zde však nebylo užívání inhibitorů protonové pumpy spojené s horším výkonem v testech kognitivních funkcí (NEJM JW Gen Med Nov 15 and J Am Geriatr Soc Sep; 65: 1969).

Všechny možné účinky, jen demence ne

Ve všech těchto studiích vědci důkladně zvažovali všechny možné zkreslující faktory. Užívání inhibitorů bylo spojené s řadou možných nežádoucích účinků, ale většinou nebylo možné stanovit kauzální vztah s užíváním inhibitorů. Ani recentní hlášení neukázala na možnou asociaci mezi užíváním inhibitorů protonové pumpy a kognitivním deficitem nebo demencí.

Jediné rozumné poselství

Nicméně když pacient přichází se žádostí o přehodnocení léčby inhibitory protonové pumpy, měli bychom ho vyslyšet a důkladně zvážit, jestli ji potřebuje. Mnoho z nás chybuje automatickým opakováním preskripce bez zvážení, jestli indikace k užívání daných léčiv přetrvává.

Zdroj: NEJM Journal Watch: Year in Review 2017

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené