Přeskočit na obsah

Digital & Event

www.tribune.cz je dynamický zpravodajský web s letitou tradicí určený pro odborníky ve zdravotnictví (lékaři, zdravotnický personál a jiní odborníci ve zdravotnictví, zdravotnický management, farmaceuti, farmaceutický management).
Více než deset let je spolehlivým zdrojem aktuálních informací o dění v českém zdravotnictví.


Naše vydavatelství s tituly zaměřenými na lékařskou vědu, klinickou medicínu, zdravotnictví a různé sektory v moderní medicíně:
• informuje o širokém portfoliu témat z oblasti vědy a klinické medicíny
• informuje o aktuální problematice organizace, řízení a financování zdravotnictví v ČR i v zahraničí
• realizuje vzdělávací programy a přípravu výukových materiálů pro pracovníky ve zdravotnictví v rámci celoživotního vzdělávání
• připravuje informační webové projekty zahrnující kompletní prezentace společností a produktů, včetně zajištění marketingových materiálů
• realizuje vzdělávací akce pro laickou veřejnost
• připravuje edukační materiály určené pro odborníky ve zdravotnictví a pacienty

Cílíme i na skupinu v rámci ekonomie, advokacie se zaměřením na zdravotnický sektor, farmaceutické společnosti a management.

Cílová skupina www.tribune.cz je především bonitní skupinou A, A+, B, B+ atd.

Event projekty a vzdělávání
Projekty pro podporu celoživotního vzdělávání lékařů, zdravotnického personálu a laické veřejnosti


Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v rámci své činnosti připravuje vzdělávací programy pro lékařské, nelékařské zdravotnické pracovníky a laickou veřejnost, a to na základě aktuální potřeby a poptávky ze strany zdravotnických zařízení, pacientských organizací, zdravotních pojišťoven nebo soukromých společností. Všechny vzdělávací akce pro zdravotnický personál jsou
koncipovány v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků všech lékařských i nelékařských profesí v souladu s plněním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES čl. 22.

Medical Tribune zajistí a připraví:
• vzdělávací akce na klíč
• vzdělávací akce ve spolupráci s českými odbornými společnostmi, profesními
asociacemi a vzdělávacími institucemi ve zdravotnictví
• videozáznam z pořádaných vzdělávacích akcí a projektů
(na základě požadavku ze strany zadavatele)
• mediální prostor v rámci svého portfolia
• kvalitní lektory a odborné garanty vzdělávacích akcí
• akreditace a certifikáty

Periodicita: denní
Rozsah: neomezený
Digital & Event